Bjelovarsko-bilogorska županija zajedno sa svojim ustanovama kreće u raspisivanje javnih natječaja za građevinske radove na objektima u zdravstvu i školstvu vrijednih gotovo 34 milijuna kuna. Riječ je o projektima za koje je osigurano financiranje i potpisani su ugovori nakon zelenog svjetla na natječajima putem kojih je osiguran europski novac, a dijelom ih financira i sama Bjelovarsko-bilogorska županija.

Pri tome je vrlo važno naglasiti kako je intencija Županije da domaći gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici budu upoznati s natječajima koji će uskoro u raspisivanje kako bi bili spremni i javili se na njih budući da spomenuti radovi podliježu i novom Zakonu o javnoj nabavi. Na taj bi način uložena sredstva ostala u našoj županiji.

-Zahvaljujem županu na ovoj inicijativi jer to je za nas obrtnike jako važno. Mi nemamo tvrtke niti agencije koje prate tendere za nas. Nama je često najmanji problem izvesti radove, puno veći problem je papirologija. Suradnja Obrtničke komore Bjelovar i Županije, odnosno župana Bajsa, napreduje iz godinu u godinu, a ovo je možda vrhunac naše suradnje, ako uspijemo uključiti u radove naše obrtnike. Mi smo već kontaktirali obrtnike i interesa ima. Mislim da će se oni javiti kroz zajednice ponuditelja u manjim projektima, a u ovim većima možda kao podizvođači. Ovo će biti pravi zamah da se obrtništvo vrati na grane iz 2007. i 2008. godine. Stoga su ovo sjajne vijesti za nas i nadam se da će se tako nastaviti – naglasio je Goran Grgić, predsjednik županijske Obrtničke komore.

Spomenimo, kada govorimo o školstvu, uskoro slijedi raspisivanje natječaja za radove vrijedne gotovo 27 milijuna kuna. Riječ je o radovima energetske obnove koji između ostalog podrazumijevaju izmjenu krovišta, stolarije, vanjske ovojnice, izolacije prostora, ugradnje sustava grijanja, izolacije stropa, uređenje podova, ugradnju nove rasvjete, gradnju prilaznih rampi za invalide, keramičarske radove i niz drugih. Uz radove u školstvu, slijedi i raspisivanje natječaja za radove u zdravstvu budući da uskoro kreće obnova četiri Doma zdravlja u našoj županiji – u Daruvaru, Čazmi, Grubišnom Polju i Garešnici za koje su osigurana sredstva putem europskog projekta „Za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“, vrijednog 10,3 milijuna kuna, od čega su građevinski radovi oko pet milijuna kuna.