Centru za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar predstavnici PBZ grupe uručili su donaciju u iznosu od 240.293,95 kuna. Tim je novcem uređeno i opremljeno vanjsko igralište, te soba za senzornu integraciju djece s teškoćama u razvoju i razvojnom riziku.
-Soba za senzornu integraciju je dugogodišnji san naše ustanove jer je danas, nažalost, sve više djece koja imaju poremećaj senzomotoričkog razvoja, te njihov mozak ne može pravilno organizirati i koristiti osjetila za normalno kretanje, učenje i ponašanje. Kabinet je namijenjen svoj neurorizičnoj djeci i djeci s teškoćama u razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije jer imamo stručno i educirano osoblje, a sada ćemo imati i kabinet za senzornu integraciju te prekrasno vanjsko igralište koje nam je dugo nedostajalo- istaknula je Sanja Major, ravnateljica Centra Rudolf Steiner.
Donacija Centru za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner dio je pomaganja PBZ grupe projektu “Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi” Ministarstva socijalne politike i mladih.