– U Bjelovarsko – bilogorskoj županiji je u 2014. godini roditeljski dopust koristilo 2739 majki i svega 68 očeva. To je ipak napredak u odnosu na 2007. kad ih je bilo samo 20, dok je 2013. ukupno 40 očeva bilo na roditeljskom dopustu – kazala je Ivana Pirin, predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova na okruglom stolu u Bjelovaru. Iako očevi mogu računati na dva mjeseca više roditeljskog dopusta od majki, upravo kako bi ih se motiviralo na taj korak, to ipak nije snažnije utjecalo na njihove odluke.
-U brojkama, samo se pet posto očeva odlučuje na taj korak- kazala je Branka Mrzić-Jagatić iz Udruge Roda, koja skupa sa Hrvatskom udrugom poslodavaca i Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova provodi projekt Budi tata, iskoristi pravo na roditeljski dopust, a sve financira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske.