0°C Can't get any data. Weather

,

Tag "novi nameti"

NOVI NAMET Gradovi koji ne recikliraju dovoljno plaćat će penale

Gotovo sav papir i velik dio plastike Bjelovarčani već sada razdvajaju na kućnom pragu, no unatoč tomu, prilično je izgledno da će Bjelovar biti u društvu većine hrvatskih gradovima koji će uskoro morati plaćati takozvane “poticajne naknade”, svojevrsne penale koje je propisalo resorno Ministarstvo. Cilj “poticajnih naknada” je dodatno poboljšati rezultate aktivnosti na smanjivanju količina otpada u nastanku, kao i u aktivnostima izdvajanja uporabivih komponenti iz već nastalog komunalnog otpada,