0°C Can't get any data. Weather

,

Tag "matematika"

MANJAK PROFESORA Tko će učenicima predavati matematiku i fiziku?

BJELOVAR – Možda nikad kao sada s tektonskim promjenama je suočen učiteljski kadar. “Škola za život” po najavama kreatora iz temelja bi trebala promijeniti obrazovni sustav, novim generacijama ponuditi pedagošku izobrazbu, tehniku i tehnologiju primjerenu njihovom vremenu, a predavačkom kadru napokon omogućiti više slobode i manje administracije. No, komentira se u zbornicama da bi nakon pet godina umjesto “Škole za život” mogli imati “Školu bez života”. Dok će rezultati eksperimentalnog