0°C Can't get any data. Weather

,

Tag "klokočevac"

Klokočevac – zaboravljeni dio grada

Piše: Vedran Cindrić Dio stanovnika Klokočevca, mjesta u sastavu grada Bjelovara već dugi niz godina smatra da su poprilično zaboravljeni od gradskih vlastrodržaca. Naime, to je naselje i dalje bez nogostupa i kanalizacije, a kada se žele obratiti predsjedniku svoga Mjesnog odbora, kažu ‘ne znamo tko je to’. Inače, predsjednik Mjesnog odbora odgovoran je gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga rada. Budući da su nam se stanovnici toga naselja

AKCIJA – Čuvari prirode i djelatnici Elektre spasili mladu rodu čiji su roditelji već krenuli na jug

Dobar dio roda koje su se i ove godine nastanile u našim krajevima već su se polako počele vraćati na jug, a to je učinio i par roda koji je gnijezdo savio na banderi u Klokočevcu kraj Bjelovara. Nažalost, zbog lošijih vremenskih uvjeta za vrijeme gniježđenja bijele rode, ove se godine na području županije izleglo manje mladih roda nego prijašnjih godina. Prema prodacima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode