Ovih je dana u županijskoj velikoj vijećnici održana završna konferencija projekta „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“. Bila je to prilika da se predstave rezultati projekta i organizira konstruktivna rasprava kako bi se osnažile institucije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Riječ je o europskom projektu čiji je cilj osigurati ostvarivanje ljudskih prava te poboljšati i olakšati aktivno sudjelovanje nacionalnih manjina u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, uz očuvanje vlastitog identiteta, kulture i tradicije.

Projekt je provodio Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s WYG savjetovanjem d.o.o. i Teched savjetodavne usluge d.o.o. U sklopu projekta, otvoren je i web portal za praćenje Prava nacionalnih manjina koji će omogućiti dvosmjernu i grupnu zaštićenu komunikaciju vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. Također, Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osigurat će proširenje kvalitete i opsega podataka koje će iskoristiti za godišnje izvješće o pravima nacionalnih manjina. Osim web portala, tiskan je i Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, u kojemu je kao primjer dobre prakse navedena Bjelovarsko-bilogorska županija. Upravo je zato Bjelovar, kao središte Bjelovarsko-bilogorske županije, jedan od pet hrvatskih gradova u kojemu se održava ova završna konferencija.

-Ovaj projekt je decentraliziran, obuhvatili smo sve županije i moramo istaknuti da smo tijekom 17 mjeseci provedbe vidjeli primjere dobre prakse, poput Bjelovarsko-bilogorske županije. Potpora i suradnja Županije i nacionalnih manjina izrazito dobro funkcionira, župan im dolazi na svaku sjednicu i postoji intenzivna i dvosmjerna komunikacija koja je jako dobar primjer i to smo istaknuli u priručniku – kazala je voditeljica projekta Lidija Japec. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija ne samo da financira nacionalne manjine, već ih podupire i u nizu projekata. Osim toga, župan Damir Bajs je uveo i funkciju savjetnika za nacionalne manjine kako bi imali direktnu povezanost.