Bjelovarsko-bilogorska županija, kao prva županija u Hrvatskoj, uvodi trajne mjere potpore za zapošljavanje te ostanak liječnika i medicinskog osoblja u zdravstvenim ustanovama na području županije. Mjere koje uvodi Županija uključuju subvencioniranje kamata za stambene kredite, subvencioniranje troškova podstanarstva te subvencioniranje troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja za liječnike i medicinsko osoblje. Naime, nakon što Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije usvoji Odluku o dodijeli subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije objavit će trajni Javni poziv na koji će se moći javiti svi zainteresirani.

-Hrvatska liječnička komora, podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije, u potpunosti podržava ovaj projekt. Iskreno se nadamo da će i mladi liječnici, možda i neki drugi, u njemu vidjeti svoju priliku i prepoznati ovu županiju kao mjesto u koje valja doći i koje će sigurno pružiti ugodan rad i život – istaknula je doktorica Verica Ferenčević, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore, Podružnice BBŽ.

Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija u svoj proračun za 2018. godinu uvrstila je novi projekt „Za najveću vrijednost zdravstvenog sustava – liječnike i medicinsko osoblje“ za čiju je provedbu osigurano milijun kuna, a u roku od tri godine tri milijuna kuna. Zbog manjka liječnika, problema koji je zahvatio ne samo našu županiju, već i cijelu Hrvatsku, Bjelovarsko-bilogorska županija uvodi posebne mjere kako bi zadržala, ali i privukla nove liječnike.
Ulaganjem u liječnike i medicinsko osoblje cilj je poboljšati uvjete zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i smanjiti nejednakosti u mogućnosti pristupa zdravstvenim uslugama.