Iz godine u godinu sve je manje prometnica za čije se održavanje brinu Županijske uprave za ceste. Trend je pokrenula Vlada Zorana Milanovića, a podržale su ga i Vlade njegovih nasljednika, Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića. Održavanje cesta tako sa Županija prelazi na jedinice lokalne samouprave, Gradove i Općine, a shodno tomu umanjuje se i financijski prihod Županijskih uprava za ceste. Konkretno, od 12 milijuna kuna, koliko su Hrvatske ceste godišnje uplaćivale na račun ŽUC-a Bjelovarsko-bilogorske županije, cifra je prvo prepolovljena na šest milijuna, da bi danas bila u potpunosti ukinuta.

 Na jednog radnika jedan šef

Zbog potrebe učinkovite organizacije i smanjenja troškova u svim segmentima, Upravo vijeće ŽUC-a stoga je odlučilo u što je većoj mjeri moguće novac usmjeriti na ono što im je glavna djelatnost, a to je održavanje cesta. Shodno tomu, pripremljena je nova sistematizacija radnih mjesta, odnosno Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu. A prema tom Pravilniku čini se da bi bez posla mogao ostati višegodišnji bivši ravnatelj Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bjelovarske županije, Damir Grbanović. Naime, Uprava ŽUC-a, u želji da poslovanje ustanove učini efikasnijim, odlučila je poslušati državne revizore i u djelo sprovesti njihove savjete. Upravo vijeće ŽUC-a tako je donijelo novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu prema kojemu se ukida čitav jedan odjel.

– U važećem pravilniku postoje dva odjela i dva voditelja odjela, a novim se ukida jedan odjel kao suvišan i to zbog smanjenog priljeva sredstava. To je sukladno nalazu Državne revizije, potrebe za racionalizacijom poslovanja te kvalitetnijim ustrojem ustanove u kojoj je previše rukovodećeg kadra jer na jednog stručnog suradnika ide jedan voditelj – stoji u dopisu koje su iz ŽUC-a poslali nadležnom Sindikatu prometa i veza, zatraživši njihovo očitovanje.

 Pomoćnik ravnatelja viška

Dva odjela tako će se spojiti u jedan koji će objediniti održavanje, zaštitu, građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. Imat će jednog voditelja i tri stručna suradnika, za razliku od sadašnjih dva voditelja i dva stručna suradnika. Usto, ukida se mjesto pomoćnika ravnatelja kao suvišno, a upravo na tom radnom mjestu zaposlen je Grbanović.

– Poslovi pomoćnika ravnatelja se ukidaju jer su integrirani i preklapaju se sa sadržajem opisa poslova drugih radnih mjesta – stoji, među ostalim, u razlozima zbog kojih se ukida mjesto pomoćnika ravnatelja. S druge pak strane, radno mjesto voditelja odjela za građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta ukida se radi financijske uštede, mogućnosti efikasnijeg poslovanja, ali i malog broja investicija na izvanrednom održavanju uslijed smanjenja proračuna