BJELOVAR – Uvođenje Zona zajedničke namjene (shared space) u središtu grada svakako je prijedlog koji će izazvati najviše pozornosti Bjelovarčana. Riječ je o prilično novom rješenju koje se sve češće koristi u svijetu u samim urbanim središtima.

Radi se o takozvanoj zoni smirenog prometa, odnosno prostoru u kojem se istim površinama kreću pješaci i biciklisti te iznimno i motorna vozila, ali pod uvjetom da su motorna vozila u podređenom položaju u odnosu na pješake i bicikliste.

Dovođenjem u ravnopravnost osobnih automobila s ostalim vidovima prometa, pri čemu se prvenstveno misli na biciklistički i pješački promet, pokazalo se kao vrlo atraktivna mjera za smanjenje broja osobnih automobila u urbanim jezgrama.

Naime, prometovanje osobnim automobilom u shared space zoni pruža manju udobnost, kao i znatno manju mogućnost uživanja u samim atrakcijama prostora u odnosu na bicikliste i pješake, što rezultira smanjenjem broja osobnih vozila, odnosno povećanjem korisnika biciklističkog i pješačkog prometa. Samim time prometni sustav postaje održiv na vrlo jednostavan način, promjenom dosadašnje filozofije i navika korisnika sustava bez potrebe za skupim investicijama.

Zona zajedničke namjene tako bi se s vremenom trebala uvesti u sve ulice u na području gradskog središta omeđene prstenom državne ceste koja vodi kroz Ulicu Matice hrvatske preko Trga Stjepana Radića, Trga hrvatskih branitelja, Šetališta dr. Ivše Lebovića i A. K. Miošića, uz izuzetak Haulikove, I.v. Trnskog, Šenoine i Starčevićeve.