Održivom razvoju Hrvatske priključio se i nezavisni saborski zastupnik Zlatko Tušak te ORaH sada u Saboru, uz Mirelu Holy i Mladena Novaka, zastupa troje zastupnika. Od 2. rujna ORaH aktivno sudjeluje u saborskim aktivnostima i kroz Klub zastupnika ORaH-a, čiji je predsjednik upravo Zlatko Tušak.