Kako to obično biva, svaki grad svojim ulicama daje imena poznatih i važnih povijesnih ličnosti. Na žalost, danas svjedočimo činjenici da je daleko manje ulica koje nose ženska imena. Međutim, bjelovarska rodna podijeljenost ulica iskače iz uobičajenog prosjeka. Od 150 ulica u strogom središtu grada, čak je 147 nazvano muškim imenima, dok svega tri nose imena po poznatim ženama. Riječ je o ulicama Marije Jurić Zagorke, svete Ante, dok je samo jedna dobila naziv po poznatoj Bjelovarčanki. No, čak i ona dijeli ime s muškarcem. Riječ je o Ulici Milana i Naste Rojc. Ova se statistika odnosi samo na uži centra grada, dok se u okolici ipak može naći još poneka ulica ženskoga imena.

 Bolja prošlost

U spomenutu problematiku dublje smo ušli uz pomoć osobe koja je najpozvanija da iscrpno protumači ovu temu, povjesničara umjetnosti i umirovljenog ravnatelja Gradskog muzeja Bjelovar Mladena Medara. On, kao jedan od suautora karte našega grada iz 1993. godine, ne samo što potpisuje dvojezični, hrvatski i njemački teksta na poleđini karte “Urbanističko-graditeljski razvitak grada Bjelovara”, već je i autor priloga karti, usporednog popisa starih i novih naziva ulica. Naime, znatan broj njih je nakon 1990. godine preimenovan. Iz tog popisa vidljivo je, kaže Medar, da je prije devedesete godine znatan broj ulica imao veći broj ženskih imena, negoli što je to danas. To su uglavnom bila imena revolucionarki poput Marije Bursač (danas Ulica Đure Sudete), Nade Dimić (danas Ul. o. Fortunata Pintarića), Ljubice Gerovac (danas Hlebinska), Kate Pejnović (danas Iločka), Kate Dumbović (danas Marije Petković), Nevenke Radaković (danas Milke Trnine), Marije Broz (danas Matije Divkovića), Mire Jelinić (danas Podravska) i Anke Butorac (danas ulica Sv. Ane). Medar sa žaljenjem konstatira da je preimenovana i ulica koja je nosila ime po ženi koja to svakako zaslužuje.

 Zapostavljena E. Holik

-Riječ je ulici koja je svojedobno nosila ime po istaknutoj bjelovarskoj liječnici Emilije Holik, danas je to ulica poznatog hrvatskog slikara Celestina Medovića,. Holik je zaista zbog humanizma zaslužila “svoju” ulicu. Osuđena je 1942. godine na smrt i strijeljana na Vojnoviću, danas je to Spomen-groblje Borik, gdje je i pokopana, ali kasnijih je godina ekshumirana – kazao je Medar. Uz taj problem, ukazao je i na činjenicu da je jedna od prvih akademski obrazovanih hrvatskih slikarica, Bjelovarčanka Nasta Rojc, odavno imala svoju ulicu, današnju Ilovsku. Za razliku od Holik, ona je ima i danas, možda i primjereniju, u kojoj se nalazi kuća u kojoj je živjela čitava poznata bjelovarska obitelj Rojc. Ime ulice Nasta Rojc dijeli s ocem Milanom.

Danas, osim Nastinog, nastavlja Medar, još nekoliko ulica ima imena istaknutih žena iz dalje i bliže prošlosti, primjerice Katarine Kotromanić Kosača, Stanislave Šubić, Marice Stanković, zatim Marije Jurić Zagorke, već spomenute Milke Trnine ili pak Ozane Kotorske, Svete Ane ali i Drinskih mučenica.

– Ali, gdje su tu, osim Naste Rojc, imena još nekih istaknutih Bjelovarčanki? O tome bi doista valjalo razmisliti, jer ima ih, ima! – pita se Medar.