Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, osim što nastupa kao nositelj, često je i partner u projektima koji se financiraju iz EU fondova gdje svoje znanje i iskustvo koriste kako bi pomogli uspješnijoj realizaciji. Jedan od takvih uspješnih primjera svakako je projekt „Zeleni vrtovi Poilovlja” koji je upravo u tijeku, a čija je vrijednost veća od 20 milijuna kuna.

Brojne atrakcije

Nositelj projekta čiji je cilj povećanje turističke aktivnosti i ponude kroz promociju područja uz rijeku Ilovu i ribnjake koji pripadaju ekološkoj mreži Natura 2000 je Grad Garešnica, dok su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, kao i Turistička zajednica Sjeverna Moslavina, ovdje u ulozi partnera.

Na predstavljanu projekta održanom prošle godine u garešničkom hotelu „Bilogora” pojašnjeno je da će se putem bespovratnog novca iz EU fondova zgrada starog kina u središtu toga grada obnoviti i preurediti u Centar za posjetitelje. U planu je i uređenje informativno-edukativnih punktovima s dječjim igralištima u Kaniškoj Ivi i Hrastovcu, šetnica na trasi stare pruge od Garešnice prema Kaniškoj Ivi i dalje prema Banovoj Jaruzi u dužini od 12 kilometara, a kao najveća atrakcija predstavljena je vožnja čamcima rijekom Ilovom.

Dostupan laboratorij

„Zeleni vrtovi Poilovlja” predstavljeni su u veljači ove godine na utjecajnom splitskom sajmu Gast 2020 godine. Tom prilikom moglo se čuti kako je cilj toga projekta je povećanje privlačnosti Poilovlja oko grada Garešnice (rijeke Ilove i ribnjaka koje ona puni vodom, a koji pripadaju ekološkoj mreži Natura 2000 ili graniče s istom), uspostavljanje sustava upravljanja posjetiteljima, te povećanje obrazovnih kapaciteta s ciljem jačanja javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti. U planu je da turistički sadržaji i paketi za sve zainteresirane uskoro postanu dostupni, a posjetitelji splitskog sajma upućeni su i u detalje svih objekata čija je izgradnja u planu te sadržaja koji će nuditi posjetiteljima.

Centar za posjetitelje NATURA 2000 nudit će mogućnost održavanja edukacija za sve uzraste na temu zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, a bit će dostupan i laboratorij za biologiju za potrebe edukacija te izložbena postava zaštićenih vrsta s akvarijem domicilnih vrsta riba. Na raspolaganju će biti i turistički vodiči koji će posjetitelje moći provesti kroz mnogobrojne lokacije.

Vožnja plovilima

Planirani su i edukativni punktovi „Kaniška Iva“ i „Pepeljni vrtovi Hrastovac“, a riječ je o lokacijama gdje su zabilježena staništa brojnih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Na spomenutim punktovima pružat će se mogućnost promatranja ptica, kao i održavanja terenskih edukacija. Punktovi će biti opremljeni zabavnim i edukativnim sadržajima. Usto, bit će povezani plovnim putem rijeke Ilove, a do navedenih lokacija moći će se doći plovilima, biciklima, šetnicama ili automobilom.

Na uređenoj Edukativno – tematskoj stazi „Poilovlje“ u dužini od 12 kilometara izmjenjuju se različiti krajobrazi koji zajedno pružaju jedinstven doživljaj prirode. Posjetitelji će moći uživati u stoljetnoj hrastovoj šumi, području s nižom vegetacijom, području Informativno – edukativnog punkta „Kaniška Iva“, nizu manjih rukavaca i kanala koji su ostali uslijed promjena toka i korita Ilove kao i močvarnim staništima vodozemaca i gmazova. Posjetiteljima će biti dostupni bicikli i dalekozori za najam, a staza će biti opremljena informativnim tablama, klupama i koševima.

Tu je i obilazak Poilovlja vodenim putem u dužini od približno 11 kilometara. Obala je bogata raslinjem te su vidljivi tragovi boravka dabrova, ptica i drugih životinja, a posjetiteljima će biti dostupna plovila za najam, kao i turistički vodiči.