Hladan tuš doživio je Zlatko Pražetina, farmer iz Daskatice, nakon što mu je Općina Štefanje ”odrapila” 220 tisuća kuna komunalne naknade što mora platiti želi li izgraditi novu farmu muznih krava. Nakon što se odlučio na ulaganje u vrijeme kad malo seljaka za to ima volje i hrabrosti, očekivao je više sluha od lokalne samouprave.

-Odlučili smo povećati našu farmu muznih krava sa 75 na 150 životinja i to zahtijeva veliko ulaganje od osam do deset milijuna kuna. U pripremu projekta i ishođenje građevinske dozvole smo već utrošili 150 tisuća kuna i sad nas Općina traži još 220 tisuća za komunalnu naknadu, a ni to nije sve jer i Hrvatskim vodama moramo platiti još oko 60 tisuća kuna. Bez toga se ne možemo javiti na EU fondove i zatražiti kredit kojim bismo zatvorili financijsku konstrukciju i dospjeli smo u slijepu ulicu. Ako neke općine mogu posve ukinuti plaćanje te naknade kad je riječ o ulaganjama, ili ju smanjiti na pedeset posto, ne znam zašto Općina Štefanje drži cijenu na deset kuna po kubnom metru – kaže Zlatko Pražetina i dodaje kako je o tome već razgovarao sa načelnikom Ivom Emićem, ali nije naišao na razumijevanje.

Proljetna sjetva pojela gotovinu

Kako u ovom trenutku nema novca za plaćanje komunalne naknade, cijeli projekt, daleko najveći u povijesti Daskatice, došao je pod znak pitanja.

-Jednostavno u ovom trenutku nemamo novca kojim bismo platili tu naknadu.

Vrijeme je proljetne sjetve i mi ju moramo obaviti kako treba, dati zemlji sve što ide jer se ne smijemo kockati sa cijelom farmom i hranom za stoku. Ukoliko zabrljamo sa proljetnom sjetvom potpisali smo put u propast – kaže Pražetina.

Načelnik Općin Štefanje Ivo Emić kaže kao je upoznat sa cijelom slučajem i da je više puta razgovarao sa farmerom iz Daskatice oko realizacije tog projekta.

Općina ima rješenje problema

-Općina je pomogla u pripremi dokumentacije i oko legalizacije nekih starih objekata koje je trebalo uklopiti u projekt. U ovom trenutku mi ne možemo ukinuti komunalnu naknadu ali ono što se može učiniti je dati odgodu plaćanja, a spremni smo ići do dvije godine i tako pomoći farmeru. Treba reći da je to građevinski zahvat koji obuhvaća cijelu Daskaticu, a na ulaganje od desetak milijuna kuna komunalna naknada ne bi smjela biti nepremostiva zapreka. Osim toga Štefanje ima status slabije razvijene općine i baš stoga se umjesto četiri milijuna , za ovakve projekte može dobiti osam milijuna kuna iz raznih fondova – kaže načelnik Emić i dodaje da je općini u interesu da se što više investira na na njezinom području. Stoga će se i komunalna naknada koja se naplaćuje vratiti u Daskaticu.

-Sve što se naplati ići će natrag za izgradnju pristupnih puteva i druge infrastrukture koju traži gradnja nove farme zbog čega će se promijeniti i potrebe cijelog sela – napominje načelnik Ivo Emić.