Budući članovi nadzornih odbora tvrtki u vlasništvu Grada Bjelovara poput Komunalca i Vodnih usluga morat će imati sveučilišnu diplomu, pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci, ne baviti se konkurentskim poslovima, ispunjavati posebne uvjete iz javnog natječaja i ne biti u sukobu interesa. Usto, članove NO-a predlagat će gradonačelnik, a njegov izbor morat će potvrditi i Gradsko vijeće.

Ovako visoko postavljena ljestvica svakako će umanjiti mogućnost da jedini kriterij za članstvo u NO-u bude stranačka iskaznica, kao što je sada slučaj, no treba istaknuti i da je naglo pobuđena svijest o uvođenju reda izravna posljedica preporuke državnih revizora.

Revizija učinkovitosti

Državni ured za reviziju, naime, u veljači ove godine objavio je izvješće o obavljenoj provjeri danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. U tom izvješću među ostalim stoji da nije provedena njihova preporuka koja se odnosi na postojanje pravila i kriterija za imenovanje članova NO-a.

– Članovi Nadzornog odbora trebaju imati potrebnu stručnost za rad u nadzornom odboru. To znači da bi trebali biti stručnjaci za uže područje mjerodavno za obavljanje nadzora u Društvu, odnosno da ukupnost njegovih članova osigurava zastupljenost svih bitnih kompetencija (stručna sprema i radni staž, znanje i razumijevanje poslova i značajnih rizika iz djelatnosti Društva, vještine, etičke vrijednosti) u cilju postizanja efikasnog i profesionalnog obavljanja poslova i pružanja stručne pomoći upravi mišljenjem i savjetom u najboljem interesu Društva. Potrebno je pratiti provedbu preporuke – stoji u izvješću.

Usklađivanje sa zakonom

Da su revizori doista kumovali uvođenju jasnih kriterija, potvrdila je i Mirela Bašić, pročelnica za financije i javne prihode.

– Proceduru smo pokrenuli zbog usklađenja sa zakonodavnim okvirom. Dosadašnja procedura bila je u nadležnosti skupštine društva, ali odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da radi sprječavanja sukoba interesa članove NO-a u trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave predlaže predstavničko tijelo, a u ovom slučaju to bi bilo Gradsko vijeće. Drugi razlog je uspostava transparentnog poslovanja odabirom stručnih osoba što predstavlja viši standard upravljanja što nije zakonska obveza – pojasnila je Mirela Bašić, dodavši kako je prijedlog u skladu s preporukama državne revizije. Naime, Ured državne revizije

Podsjetimo, na početku mandata aktualne gradske vlasti skupština Komunalca koju čine gradonačelnik Dario Hrebak, dogradonačelnik za gospodarstvo Igor Brajdić i predsjednik Gradskog vijeća Ante Topalović u Nadzorni odbor Komunalca imenovali su Lidiju Novosel, bivšu dogradonačelnicu, što je predstavljalo kršenje Zakonu o sprječavanju sukoba interesa koji propisuje da bivši dužnosnici godinu dana nakon isteka mandata ne smiju biti članovi NO-a tvrtki.