Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije monitoringom bijele rode u 2020. godini utvrdila je da na području Bjelovarsko-bilogorske županije ima trenutno 237 gnijezda te strogo zaštićene vrste ptica, pri čemu ih se više od 200 smjestilo na električnim stupovima. Slijede krovovi, a potom i dimnjaci objekata, a po jedno gnijezdo uočeno je na stablu te silosu. Vlasnicima objekata na kojima su bijele rode savile svoja gnijezda ovih dana isplaćeno je 700 kuna naknade u sklopu projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode ( Ciconia ciconia L.)“ koji se u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji provodi od 2019. godine.

Rode i selo idu skupa

Riječ je o projektu od iznimnog značaja za život i opstanak strogo zaštićene vrste bijele rode koji je neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude te njegovu važnost za zaštitu okoliša, odnosno zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti. Cilj projekta je očuvanje tradicije, odnosno suživota čovjeka i bijele rode pa se u tu svrhu vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo roda isplaćuje jednom godišnje naknada u iznosu od 700 kuna za popravak krovišta objekata i druge eventualne štete koje su nastale boravkom bijele rode na objektu.

Projekt provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode na područjima gdje se gnijezdi bijela roda financirajući naknade u udjelu 50:50 po naknadi. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije sudjeluje u projektu od 2019. godine.

Pozitivne reakcije lokalnog stanovništa

Projekt „ Zaštita i očuvanje bijele rode ( Ciconia ciconia L.)“ je jedinstven u Hrvatskoj, dosadašnjom provedbom pokazao je izuzetne rezultate na terenu, što se ogleda u pozitivnim reakcijama lokalnog stanovništva. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji osobito se ističe selo Siščani kao selo sa najvećim brojem gnijezda na krovovima kuća i gospodarskim objektima.

Nakon ovogodišnjeg monitoringa bijelih roda broja gnijezda sa izleglim ptićima procijenjen je na njih 185. Uspješno gniježđenje je na čak 78 posto postojećih gnijezda s prosjekom od 2,31 ptića po gnijezdu. Broj mladih ptića bijele rode procijenjen je s tla i za 2020. godinu iznosi 428 ptića. Kako je procjena broja mladih izvršena s tla taj broj može varirati i može biti veći. Ove godine rekorderi sa pet ptića su četiri gnijezda, a sa četiri ptića 19 gnijezda.

Uspješna godina

Iako početak gniježđenja nije izgledao obećavajuće zbog zahlađenja i snijega koji je pao u vrijeme kada su rode nesle jaja, godina je ipak za sada uspješna po broju izleglih roda. Ove godine je dvostruko više mladih roda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nego prošle 2019. godine kada je procijenjeni broj izleglih ptića iznosio 168. Međutim, uzrast mladih roda je nejednolik, tako da su se u nekim gnijezdima za vrijeme monitoringa pripremale za prvi let dok su u nekim gnijezdima još bile u paperju, što bi mogao biti problem pri selidbi.

Iako je populacija bijele rode u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji stabilna vidljivo je da se smještaj gnijezda mijenja tako da je sve više gnijezda je na električnim stupovima, dok se na krovovima objekata taj broj smanjuje.

Vratile se već u veljači

Vrijedi spomenuti i da su se prve rode u našu županiju ove godine vratile već u veljači. Naime, prema dojavi mještana sela Siščani vratila se prva bijela roda u našu županiju već 20. veljače 2020. godine. Svake godine u ovo selo bijela roda se vraća iznimno rano, prije ostalih pripadnika svoje vrste što govori o posebnosti ovog kraja. Selo Siščani je specifično u našoj županiji po tome što je to selo sa najvećim brojem gnijezda na krovovima objekata i to čak 11 gnijezda na krovovima objekata i pet na električnim stupovima (prema monitoringu 2019. g. ), dok su u Ivanovom selu sva gnijezda na električnim stupovima.

Gdje se rode najviše gnijezde?

Top pet mjesta Bjelovarsko-bilogorske županije sa najvećim brojem gnijezda u 2020. godini :

Ivanovo Selo – 18 gnijezda

Siščani – 15 gnijezda

Veliki Zdenci – 10 gnijezda

Galovac – 8 gnijezda

Staro Štefanje – 7 gnijezda