Sa zadnjim danom do kojeg su građani u Poreznoj upravi, odnosno Područnom uredu Bjelovar predavali zahtjeve za povrat poreza, zaprimljeno je ukupno 21 175 poreznih prijava za 2014. godinu. No, iako je s takvim oblikom prijava gotovo, ne radi se o konačnom broju, budući da se još zaprimaju prijave dostavljene poštom, dok će se tijekom godine na prijavu pismenim putem pozivati i oni obveznici koji su dužni podnijeti prijavu na temelju Zakona o porezu na dohodak, a to nisu učinili. 

Ako usporedimo broj prijava s prošlom godinom, za 2014. je do sada evidentirano 1 983 prijava više nego za 2013.

– Do sada smo zaprimili oko 11 posto više prijava, što u konkretnim brojkama iznosi 21 175 za 2014. godinu i 19 192 za 2013. godinu. U odnosu na 2013., najveći porast bilježe Ispostave Garešnica i Čazma, dok je u Daruvaru i Grubišnom Polju zaprimljeno nešto manje prijava nego za 2013. godinu. No, kako se prijave pristigle poštom još uvijek unose u sustav, smatramo da će na kraju ukupan broj prijava biti isti ili čak veći u odnosu na 2013., poručuju iz Područnog ureda Bjelovar.