Baš kao i posljednjih dvadesetak godina, istraživanje Državnog zavoda za statistiku pokazuje da se i 2019. godine u Hrvatskoj rodilo puno manje ljudi, nego što ih je umrlo. Negativan prirodan prirast imaju sve županije u Hrvatskoj pa tako i Bjelovarsko – bilogorska županija u kojoj je u 2019. godini umrlo 1604 ljudi, a rodilo ih se 998. Nisu ohrabrujući podaci ni kad je u pitanju doseljavanje i odseljavanje stanovništva jer je u 2019. godini iz Bjelovarsko – bilogorske županije iselilo 2010 ljudi, a istovremeno je doselilo tek 984 ljudi.

Samo 4 općine ‘u plusu’

Gledano po općinama i gradovima, Đulovac, Rovišće, Štefanje i Zrinski Topolovac jedine su jedinice lokalne samouprave u kojima se rodilo više ljudi, nego što ih je umrlo, a u nekim mjestima situacijama je zaista zabrinjavajuća. Tako se u Bjelovaru u 2019. godini rodilo čak 182 manje ljudi, nego što ih je umrlo jer rođeno je tek 329 djece, a umrlo je 511 ljudi. U Čazmi se rodilo 86 ljudi, a umrlo ih je 98, u Daruvaru se rodilo 87 djece, a umrlo je 145 ljudi. U Garešnici se pak rodilo 77 ljudi, a umrlo ih je 126, a u Grubišnom Polju rođeno je tek 48 djece, a umrlih je bilo dva i pol puta više odnosno 116.

Baby boom u Rovišću

Daleko najveći broj djece u svim općinama rodio se u Rovišću (63), a potom slijedi Đulovac (47), dok najviše umrlih imaju Kapela (60), Rovišće (53) i Veliki Grđevac (50). U nekim općinama situacija je posebno zabrinjavajuća jer je umrlo čak tri puta više ljudi, nego što se rodilo (Dežanovac, Končanica, Velika Pisanica), a u gotovo polovici općina i u gradu Grubišnom Polju umrlo je duplo više ljudi, nego što se rodilo djece.