Ništa od novog direktora Ivankoma, komunalnog poduzeća u vlasništvu općine Ivanska. Na raspisani javni natječaj za to radno mjesto javio se samo jedan kandidat i stoga će se natječaj ponoviti.
-Smatram da je jedna zamolba ipak premalo i da bi trebalo biti više kandidata pa smo odlučili natječaj ponoviti. Riječ je o odgovornom mjestu i držim da treba dati još jednu prigodu ljudima da se jave i preuzmu taj posao – kaže načelnik Općine Ivanska Josip Bartolčić. Općina Ivanska nije jedina općina koja muku muči sa zapošljavanjem stručnih kadrova, bilo u jedinstvenim upravnim odjelima, bilo u slučaju komunalnih poduzeća. I dok se kod Upravnih odjela moraju poštivati zakonom postavljeni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati, u slučaju komunalaca Općine sigurno imaju nešto otvorenije ruke. No, kako kaže načelnik Bartolčić, neće se mijenjati uvjeti natječaja, odnosno spuštati letvica gdje se traži minimalno tri godine iskustva na rukovodećim poslovima.
Traže iskusnog direktora
– Ne možete tražiti i zaposliti nekoga bez iskustva jer je riječ o kompleksnom poslu. Što se tiče plaće, mi smo mala sredina i ne možemo ponuditi neke velike iznose već su oni u skladu sa našim mogućnostima. Nekome je to možda premalo, ali moramo ponuditi ono što objektivno možemo platiti. Nadam se da će na ponovljenom natječaju biti više interesa i poslanih zamolbi za posao – napominje načelnik Josip Bartolčić. Do imenovanja novog direktora Ivankom će i dalje voditi v.d. Marin Jambrošić, a novi će se natječaj raspisati tijekom siječnja.
Tako slab interes za mjesto direktora ipak je nemalo iznenađenje jer za razliku od nekih drugih lokalnih komunalaca, Ivankom nije u problemima do grla. Poduzeće posluje pozitivno i pokazuje da se dobrom organizacijom može ostvarivati dobar prihod i na općinskim razinama. Više nema potrebe za dotacijama iz općinskog proračuna i sav prihod se ostvaruje na tržištu. Nekadašnji gubitaš koji je morao biti likvidiran i ponovo ustrojen, pretvorio se u firmu koja širi svoj tržišni utjecaj, preuzela je odvoz otpada za oko 900 domaćinstava, ustrojila dimnjačarsku službu i preuzela ukope na svih 12 groblja.