BJELOVAR/ZAGREB – Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio je presudu kojom je Županijski sud u Bjelovaru u travnju prošle godine supružnike Draženku i Gojka Ćuruviju nepravomoćno proglasio krivima za kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Ćuruvije su osuđeni jer su u gospodarskom poslovanju povrijedili dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelji na zakonu, pravnom poslu i odnosu povjerenja. Na taj su si način pribavili znatnu protupravnu imovinsku korist, a onom o čijim su se imovinskim interesima bili dužni brinuti prouzročili su znatnu štetu, zbog čega su i osuđeni su na po godinu dana zatvora uvjetno uz rok kušnje od četiri godine. Tu je presudu sada potvrdio i Vrhovni sud Republike Hrvatske, koji je odbacio i njihovu žalbu, ali i žalbu Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, a ono je tražilo da se supružnicima izrekne stroža sankcija.

Na računima kafića

Podsjetimo, Ćuruvije su proglašeni krivima što su u razdoblju od 1. lipnja 2007. pa do 13. kolovoza 2008. godine kao privremena ravnateljica Dječjeg vrtića i ovlašteni potpisnik poslovne i financijske dokumentacije Dječjeg vrtića “Bambi” “zamračili” znatna financijska sredstva. U cilju da sebi i ugostiteljskim obrtima u vlasništvu njihovih sinova pribave nepripadnu materijalnu dobit, a nakon što su s ovlaštenim osobama Grada Bjelovara zaključili ugovore o cesiji temeljem kojih je Grad Bjelovar novčana sredstva koja je na osnovu Ugovora o sufinanciranju vrtića bio dužan uplaćivati na žiro-račun vrtića, u ukupnom iznosu od 683 tisuće kuna uplatio na žiro-račun triju ugostiteljskih obrta.

Potom su Draženka i Gojko Ćuruvija svojim sinovima Zaviši i Damjanu omogućili da novčane iznose od 73 tisuće kuna uplaćene na žiro-račune njihovih obrta iskoriste za plaćanje dospjelih obveza tih ugostiteljskih obrta. Nakon izvršenih uplata od strane Grada Bjelovara na žiro-račun Dječjeg vrtića “Bambi” s osnova Ugovora o sufinanciranju u istom razdoblju u ukupnom iznosu od 784 tisuće kuna novčani iznos od 50 tisuća kune utrošili za svoje potrebe odnosno za plaćanje dugova po kreditima za tvrtku “Kastor” i ugostiteljski obrt “Zaviša” te plaćanje po leasingu. U istom razdoblju podizali su gotov novac sa žiro-računa triju obrta te Dječjeg vrtića “Bambi” te su novčani iznos od 23 tisuće kuna zadržali za sebe, oštetivši time Dječji vrtić “Bambi” u ukupnom iznosu od 156 tisuća kuna.

Naknada štete

Nakon što je Vrhovni sud potvrdio ovu presudu, od Draženke i Gojka Ćuruvije oduzet će se imovinska korist u iznosu od 41300 kuna. Također, oboje će u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude morati naknaditi iznos od po 41300 kuna s naslova oduzete imovinske koristi i uplatiti ga u državni proračun. Nadalje, Draženka i Gojko Ćuruvija dužni su solidarno u državni proračun naknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu od 19 tisuća kuna. (sg)