Na vodoopskrbu država i lokalna samouprava troše i trošiti će veliki novac i to temeljem vapaja građana koji žele sigurnu opskrbu pitkom vodom, ali jednom kad vodovod prođe njihovim naseljima, broj priključaka ne prati prvotni entuzijazam. U tom smislu zanimljivi su i podaci iz bjelovarskih Vodnih usluga d.o.o. koje brinu o vodoopskrbi na cijelom gradskom području.
Vodovod stiže u četiri naselja
U okviru razvoja vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara – podsustava ”Istok” predviđena je izgradnja vodovodne mreže u naseljima koja su smještena istočno od grada Bjelovara, a to su Gornji Tomaš, Tomaš, Prokljuvani, Prespa, Ciglena, Mala Ciglena, Patkovac i Kokinac. Vodovodna mreža izgrađena je u naseljima Prokljuvani, Ciglena, Patkovac i Kokinac, dok je izgradnja u naseljima Gornji Tomaš, Tomaš, Prespa i Mala Ciglena kandidirana na aplikaciju ”Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje”. Prijava je prošla sve faze provjere i ti su ugovori na potpisivanju.
– Početak i završetak izgradnje vodovodne mreže se očekuje tijekom 2016. godini, financiranje je osigurano u omjeru 65 posto Europska Unija, 25 posto Hrvatske vode i 10 posto Vodne usluge d.o.o.. Riječ je o ukupnom ulaganju od nešto više od
pet milijuna kuna čime će se izgraditi 16 kilometara nove vodovodne mreže – kaže Zoran Bišćan, član Uprave Vodnih usluga d.o.o..
Vodovodi će se graditi i dalje, no ostaje pitanje broja domaćinastava koje se doista priključuju na javni vodovod. Na izgrađenoj dionici podsustava ”Istok”, dakle u četiri sela u kojima ukupno živi nešto više od tisuću stanovnika, priključila su se samo 24 domaćinstva. No, pitanje dostupnosti vode je jasno definirano važećim propisima i komunalne tvrtke nemaju izbora nego graditi nove kilometre vodovoda bez obzira na stvarni interes, a u konačnici i isplativosti vodovoda.
Dovoljno je pedeset stanovnika
– Strategijom upravljanja vodama predviđena je izgradnja vodoopskrbne mreže u svim naseljima iznad 50 stanovnika ili potrošnje vode od 10 prostornih metara po danu, uključujući provedbu tehničkih mjera kojima se osigurava potpuno poštivanje MDK vrijednosti vode za piće na cijelom području Republike Hrvatske. Završetkom izgradnje vodovodne mreže sustava grada Bjelovara-podsustava ”Istok” u 2016. godini, uskladit ćemo se sa svim odredbama iz zakona, pravilnika i direktiva propisanih zakonskim obvezama – napominje Zoran Bišćan, te dodaje kako postotak priključenja na novoizgrađene distributivne cjevovode varira, te je u ovisnosti o naseljenosti, standardu i ispravnosti vode u bunarima.

Umjereni troškovi priključenja
Troškovi priključenja na mrežu nisu pretjerani i pri podnošenju zahtjeva za izdavanje posebnih tehničkih uvjeta, plaća se 162,50 kn. Cijena izgradnje priključka sa šahtom i pripadajućom armaturom kreće se od tri do šest tisuuća kuna u ovisnosti o položaju i vrsti građevinskih radova, položaj objekta u odnosu na distributivni cjevovod, sa ili bez bušenja ispod ceste, betonirana šahta u pojasu prometnog traka ili PVC šahta u zelenom pojasu. Izvođenje priključaka obavljaju djelatnici Vodnih usluga d.o.o. ili ovlašteni izvođači.

Isplativost na dugi rok
Direktor Čazmanskih Komunalija Ivan Beljan upozorava da je svaki vodovod dugoročna investicija i tako ju treba promatrati.
– Kad je riječ o ruralnim sredinama ljudi drugačije razmišljaju i treba vremena da prihvate novine. Primjerice, vodovod u Gornjem Dragancu je napravljen 1998., do 2000. nije se priključio nitko, a danas imamo 127 priključaka, odnosno cijelo selo. Isto je i u Općini Veliko Trojstvu kojoj smo također mi dobavljači vode. Tamo je vodovod završen 1997. godine, a danas je u svim naseljima priključeno 97 posto stanovništva – kaže Ivan Beljan i dodaje su novi vodovodi dizajnirani da bez problema mogu trajati stotinu godina, pa ni njihova ekonomska isplativost nije upitna.