Danas je bio posebno uzbudljiv dan za učenike II. osnovne škole (područna centar) Bjelovar jer je održana velika vježba evakuacije učenika i djelatnika škole. Naime, školsko zvono ovoga puta je značilo uzbunu. U strogo kontroliranim uvjetima simuliran je požar pri čemu je korištena i oprema za zadimljavanje prostora.

-Danas smo održali uspješnu vježbu evakuacije učenika. Pretpostavili smo da se dogodio požar u jednoj od učionica tako da smo učenike organizirano evakuirali na školsko dvorište gdje je slijedilo prebrojavanje i analiza uspješnosti vježbe– izjavila je ravnateljica II. osnovne Davorka Bačeković Mitrović. Dodaje da su učenike dobro pripremali za ovu vježbu te da su i roditelji bili obavješteni za ovu akciju.

-Suradnici i suorganizatori bili su Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Policijska uprava Bjelovarsko bilogorska, DVD Novoseljani. Ovakve vježbe su zaista važne jer ako slučajno dođe do neke neprilike naši djelatnici i učenici će biti spremni – zaključila je ravnateljica Bačeković Mitrović (vec)