Bjelovarsko – bilogorska županija spada među županije koje se mogu pohvaliti s dobrom razvijenom mrežom obilježenih biciklističkih ruta. Tako se u BBŽ-u nalazi 400 kilometara cikloturističkih staza i ruta županijskog i međunarodnog značaja i zaljubljenici u ovaj vid turizma imaju sve bolje uvjete.

Tako je u dosadašnje tri faze razvoja projekta cikloturizma Bjelovarsko-bilogorska županija uložila oko 1.5 milijuna kuna osiguravši sredstva iz Ministarstva turizma te vlastita sredstva.

Inače, Bjelovarsko-bilogorska županija prijavljuje i 4. fazu projekta razvoja cikloturizma na području Bjelovarsko-bilogorske županije na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta za dodjelu sredstava Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini.

Programom vrijednim 402 tisuće kuna obuhvatile bi se sljedeće aktivnosti

-Izrada prometnih elaborata trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta: „Kapelska-Plavnička ruta“ kojom bi spojili grad Bjelovar i općinu Kapela uz potok Bjelovacka u dužini 6.4 km

-“Zrinska ruta“ kojom bi spojili općinu Kapela s općinom Zrinski Topolovac u dužini 38.4 km

-“Spring route Daruvar-Sirač“ kojom bi spojili grad Daruvar i općinu Sirač u dužini rute 41.2 km

-Izrada 159 biciklističkih znakova za označavanje navedenih ruta

-izrada idejnog građevinskog projekta izgradnje cikloturističke rute u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar-Garešnica s odvojcima za Banovu Jarugu i Grubišno Polje za ishođenje lokacijske dozvole

Na tako izgrađenu i uređenu stazu u dužini 76.3 km u budućnosti bi se vezala turistička i ugostiteljska ponuda, a navedena trasa bit će jedna od okosnica razvoja turizma naše županije.

-Od 2017. godine kada smo bili u počecima i začecima razvoja cikloturizma do današnjeg dana, možemo biti ponosni na sve ono što je učinjeno. Prepoznalo se da je cikloturizam jedna brzorastuća grana općenito u turizmu. U 2020. godini, bez obzira na pandemiju COVID-a 19, vlastitim županijskim sredstvima su se projekti koje smo mi, iz struke predlagali, realizirali. Jedan od projekata je i promidžbeni film koji smo radili da bi predstavili našu županiju. U okviru svih naših projekata provukao se i projekt revitalizacije stare pruge Bjelovar-Garešnica s odvojcima za Grubišno Polje i Banovu Jarugu. Projekt je to koji već četvrtu godinu razvijamo da bismo doveli do onih osnova kako bi se danas-sutra i taj projekt mogao razviti kao jedini takav, jedinstveni u kontinentalnoj Hrvatskoj – rekao je koordinator za razvoj cikloturizma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Hrvoje Supančić.

-Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u velikom naporu, trudu i viziji kada je ulaganje u razvoj cikloturizma u pitanju, djelatnicima Županije, Turističke zajednice, Regionalnoj razvojnoj agenciji, ali i samim biciklistima koji su se aktivno uključili u izradu onoga što smatramo da je ključno, a to je biciklistička infrastruktura. U posljednje četiri godine, tri godine imali smo punu potporu Ministarstva turizma, a prošle godine je zbog korone natječaj poništen pa je Županija osigurala financiranje svega onoga što ćemo danas prikazati. Mogu reći da je u te 4 godine puno toga napravljeno. Mi ovoga trenutka imamo 7 staza koje su kompletno mapirane, to je preko 400 km na županijskim cestama, ali i na poveznicama između općina i gradova. Imamo i ono što je vrlo bitno za turizam, to je mobilna aplikacija koja omogućava svim biciklistima da ih mobitel vodi kroz rutu kojom žele ići kroz županiju. Potpisom ove prijave proširit ćemo sve ono što smo napravili s još tri biciklističke trase koje će spojiti dijelove naše županije. Nismo odustali od glavne atrakcije što se tiče biciklizma, a to je korištenje željezničke pruge koja sada više nije u funkciji između Bjelovara i Garešnice. Zatražili smo i dobili suglasnost Hrvatskih željeznica na idejno rješenje i mogućnost izrade glavnog projekta. Time ćemo napraviti ogroman iskorak. Spremni smo i za izdavanje prvih bike&bed oznaka, odnosno mogućnosti da biciklom dođete kod naših OPG-ova , ugostiteljskih objekata, hotela i da su oni spremni da prime bicikliste, da se kod njih prespava te da nastave sa svojom biciklističkom rutom – rekao je župan Damir Bajs.