Popis imovine kojom gospodari Grad Bjelovar je podugačak, a to znači i pokrivanje troškova održavanja zgrada, klupa, dječjih igrališta, štandova, zelenih površina i svega što ukrašava grad, ali istovremeno je izloženo uništavanju i vandalizmu. Iako su za neke nekretnine godine učinile svoje i one se habaju i traže zamjenu, druga su stvar namjerna uništavanja gradske imovine koju koriste svi građani i koji na koncu tu imovinu i financiraju. A, kad je riječ novcu koji se godišnje troše za saniranje takvih šteta iznosi nisu nimalo bezazleni.
-Štete nastale uslijed prometnih nesreća i namjernog devastiranja iznose oko 50.000 kuna godišnje – stoji u odgovoru iz Gradske uprave na pitanje koliko to opterećuje gradski proračun i kako se dolazi do potrebnog novca.
Grad Bjelovar kroz sustav održavanja sanira sve štete, te potražuje povrat od počinitelja štete. U praksi to znači da se u što većem broju slučajeva pokušava novac uzeti izravno od počinitelja.
-Štete na gradskoj imovini nastale od poznatih počinitelja najčešće se naplate temeljem nagodbe u mirnom postupku. Ukoliko ne uspije nagodba, što je rijetko, Grad podnosi tužbu radi naknade štete, te se naplaćuje temeljem presude, u pravilu u ovršnom postupku. Isto tako štete nastale uslijed prometnih nesreća gdje je počinitelj poznat provode se opisanim načinom i najčešće se naplaćuje od osiguravajućeg društva- navodi se u odgovoru Gradske uprave.
Stvari su dakle prilično jednostavne kada je poznat počinitelj vandalizma i njega se u pravilu opali po džepu. No, najveći je problem nastaje kod šteta na opremi kao što su kante, klupe u parkovima i slično gdje je teško utvrditi počinitelje. Takvi se slučajevi i ne utužuju i sve se plaća iz gradskog proračuna. Da se počinitelj sam javi je iznimka kao što se dogodilo sa rušenjem stupa javne rasvjete na Gradski muzej. Možda je tome pomogla i činjenica da se u blizini nalazi više nadzornih kamera pa bi se lako utvrdilo tko je srušio stup. Veliki brat se tako u ovom slučaju pokazao dobrom okolnošću pa je to možda rješenje za maksimalnu prevenciju vandala.