Bjelovarčani će sutra, u nedjelju 20. siječnja 2019. godine ponovno birati članove Vijeća Mjesnih odbora. Odaziv na te izbore koje tradicionalno nazivamo i komunalnim izborima, redovito je najniži, a prošli puta, 2015. godine, iznosio je 18 posto.

Pri tomu, valja istaknuti da već u nekoliko izbornih ciklusa vrijedi pravilo “veći odbor, manje birača”. Naime, odaziv je najslabiji upravo u onim mjesnim odborima u kojima je registriran najveći broj birača. To ujedno znači i da vaš glas upravo u tim odborima – vrijedi više.

Na prethodnim izborima najmanja izlaznost tako je zabilježena u Mjesnom odboru Petar Krešimir IV. Od 3.092 registrirana birača, na izbore je izašlo njih tek 192. Ispada da je jedno vijećničko mjesto bilo dovoljno prikupiti samo 21 glas. Slabašan odaziv zabilježen je i u MO-ima knez Domagoj (7,46%), dr. Ante Starčević (11,06%) i A.G. Matoš (6,81%).