Certifikati sustava upravljanja i proizvoda danas su imperativ u poslovanju i to posebice ako je riječ o poslovanju na tržištu EU i ostalih zemalja. Na putu do certifikata izuzetno je važan pouzdan partner, a United Registar of Systems Adriatica d.o.o. svojim je dosadašnjim poslovanjem, kao i nizom certificiranih klijenata u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama dokazao da to svakako jesu. URS Adriatica je dio britanske korporacije URS Holdings, a na tržištu Republike Hrvatske i susjednih zemalja posluju pet godina te su u tom razdoblju, certificirali više od 130 klijenata i izdali više od 200 certifikata koji su potvrda da je određeni subjekt uskladio svoje poslovanje s određenim normama. Upravo smo zato razgovarali s direktorom URS Adriatice Igorom Miličevićem.

1. Tvrtki koje se bave certificiranjam danas ima dosta, no zašto izabrati baš Vašu?

Prije svega želio bih naglasiti kako URS Adriatica ima međunarodno priznatu akreditaciju UKAS, a opseg normi koje certificiramo zaista je širok. U svom se radu možemo podičiti stručnošću naših auditora koji kontinuirano prolaze potrebne edukacije, kao i profesionalnošću i fleksibilnošću. Osim toga, ono što je bitno za klijente iz Bjelovarsko-bilogorske županije je naša blizina, kao i činjenica da smo stalno na raspolaganju svim našim klijentima. Naš moto je URS Adriatica – Vaš partner u certifikaciji.

2. Za koje norme najčešće izdajete certifikate?

Akreditirani smo i izdajemo certifikate po najčešćim normama ISO 9001 – Upravljanje kvalitetom, ISO 14001 – Upravljanje okolišem, OHSAS 18001 – Sigurnost i zaštita zdravlja, HACCP i ISO 22000 – sigurnost hrane, ali i po normama koje su rjeđe, no u zadnje vrijeme postoje sve veći zahtjevi. U tu skupinu bih ubrojio ISO 27001 – Informacijska sigurnost, IATF 16949 – Kvaliteta u autoindustriji, ISO 22301 – Upravljanje kontinuitetom poslovanja te ISO 50001 – Upravljanje energijom.

3. Kako izgleda sam put do certifikata?

Prvo je potrebno implementirati zahtjeve određene norme, odnosno izraditi potrebne dokumentirane informacije, provesti interni audit, ocjenu sustava i ostalo, a taj dio poslova rade organizacije ili samostalno ili uz pomoć konzultanata. Nakon toga, nastupamo mi i provodimo certifikaciju koja se odvija u dvije faze – pregled dokumentacije i certifikacijski audit. Certifikati se izdaju na tri godine s tim da se svake godine provode nadzorni auditi. Osim usluga certifikacije, nudimo i usluge edukacije, a većinu naših seminara održavamo u Bjelovaru i okolici.

4. Na prvu bi se moglo pomisliti da je certifikacija samo dodatni trošak, no je li tome baš tako?

Da, certifikacija donosi troškove, ali ju ipak treba gledati kao na investiciju, a ne trošak jer certifikat ipak donosi prednost pred konkurencijom, potencijalne nove poslove, a i same norme imaju za cilj olakšati poslovanje i povećati efikasnost. Isto tako za troškove implementacije i certifikacije tvrtke mogu povući sredstva iz programa županijskog, gradskih proračuna, ali i iz EU fondova. Sve detaljnije informacije čitatelji mogu pronaći na web stranici. www.urs-adriatica.com