Veliko Trojstvo, Šandrovac, Severin, Nova Rača i Velika Pisanica ovih dana započet će ciljane izmjene prostornih planova kako bi ih uskladile sa svojim investicijskim ciklusom koji uključuje povećanje proizvodnje na postojećim te izgradnju novih naftnih i plinskih bušotina. Naime, izmjene prostornih planova neophodne su zbog nedavnih zakonskih izmjena. U slučaju da se ne izmijene, INA za svoje objekte ne može dobiti građevinske dozvole, a sâmim tim niti pokretati proizvodnju. I dok se u Dalmaciji bore protiv angažmana INA-e, bilogorski načelnici dočekuju ih srdačno i raširenih ruku.
– Na području Velike Pisanice imamo dva eksploatacijska polja, polje Bilogora koje dijelimo sa Šandrovcem i polje Bačkovica koje je u potpunosti na području naše općine. Bilogora je u funkciji, a Bačkovica tek treba proraditi. Trenutno godišnje od rudne rente prihodujemo pola milijuna kuna, a aktiviranjem Bačkovice uprihodovali bismo još najmanje toliko. Ta sredstva bila bi velik poticaj, ustvari i jedina raspoloživa, za daljnji razvitak ovoga kraja – pojašnjava Fredi Pali, načelnik Općine Velika Pisanica. Trošak izmjene prostorne dokumentacije financirat će sâma INA, a s obzirom da su ciljane, trajale bi nešto kraće od uobičajenih rokova, odnosno oko četiri mjeseca. Kada se sve zbroji, do početka rada novih bušotina trebat će još minimalno dvije godine, a sudeći prema dosadašnjem radu INA-e, vjerojatno i više.
Daleko su zlatna vremena
– U općini Velika Pisanica nalazi se eksploatacijsko polje Bačkovica s jednom plinskom i jednom naftnom bušotinom. U narednom periodu planira se privesti proizvodnji plinska bušotina Bačkovica-1 za što je potrebno izgraditi priključni plinovod do spoja sa sabirno-otpremnim sustavom polja Bilogora. Također, planira se privesti proizvodnji naftnu bušotinu Bilogora-98 s priključnim naftovodom u sklopu projekta Bilogora. Planirano vrijeme realizacije navedenih projekata procjenjujemo na slijedeće dvije godine, imajući na umu rješavanje svih imovinsko – pravnih odnosa – odgovorili su nam iz Ine prije otprilike godinu i pol dana. Bačkovica još uvijek nije u pogonu, a jedino što se praktički od tada izmijenilo je zakonska regulativa, i to na način da investitor ponovno mora prolaziti uobičajeno mukotrpan i dugotrajan birokratski postupak. Zlatna vremena 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, kada su se zahvaljujući nafti i plinu asfaltirale ceste diljem Bilogore, a u Šandrovcu je čak izgrađen i bazen, očito se još uvijek nisu blizu.