Iako su mnogi upoznati sa situacijom u I. osnovnoj školi Bjelovar vjerovali kako je smjena tamošnje ravnateljice Tatjane Landsman pitanje dana, ovog tjedna ondje se dogodio obrat koji nitko nije naslućivao. Umjesto ravnateljice, “pao” je Školski odbor. Odlukom od 21. ožujka 2017. godine, Ured državne uprave BBŽ raspustio je Školski odbor, i to, kako stoji u obrazloženju odluke, temeljem zahtjeva prosvjetne inspekcije koja je u I. osnovnoj u dva navrata provela nadzor, 24. veljače i 13. ožujka ove godine. U obrazloženju nadalje stoji kako je pritom utvrđeno da “Školski odbor poslove iz svog djelokruga ne obavlja u skladu sa zakonom i Statutom škole”. Ova je odluka, inače, provedena po hitnom postupku, i to svega 17 dana prije isteka službenog mandata Školskog odbora. U njemu su, podsjetimo, sjedili predsjednica Marijanka Kapac, nastavnice Nataša Ljubić Klemše i Maja Kranjčević, Boris Abramović, Boris Hribljan, Marko Toth i Višnja Biljan.

Bez konkretnog obrazloženja

Ovakav rasplet situacije iznenadio je članove Školskog odbora koji su osupnuti činjenicom što se nigdje ne navodi na koji su to točno način prekršili zakon i školski statut, odnosno što nigdje decidirano stoji kakav su grijeh počinili. U zajedničkom očitovanju koje su uputili uredništvu Bjelovarca tvrde kako je prosvjetna inspektorica koja je provodila nadzor pritom u obzir uzela samo primjedbe ravnateljice Landsman, dok se njih nije ništa pitalo.
-Niti jedan član Školskog odbora nije od strane inspektorice zatražen za davanje izjava, iako se u zapisniku inspekcijskog nadzora spominju imena pojedinih djelatnika škole, a prosvjetnu inspekciju je u školu pozvala sama ravnateljica, koja je to javno priznala na Učiteljskom vijeću – tvrde članovi raspuštenog Školskog odbora, koji su prošlog mjeseca, podsjetimo, pokrenuli postupak razrješenja Tatjane Landsman s dužnosti ravnateljice, nakon što joj je nepovjerenje izglasao dio kolektiva i roditelja učenika. Situacija u školi se usijala još prošle godine kad Landsman, prema tvrdnjama dijela roditelja, nije pravovaljano reagirala na vršnjačko nasilje u jednom razrednom odjelu. Sve to rezultiralo je nezadovoljstvom dijela roditelja i zaposlenika škole te dovelo do narušenih međuljudskih odnosa.

U školu stiže policija?

O novonastaloj situaciji poslali smo upit i prosvjetnoj inspekciji, Ministarstvu obrazovanja , međutim do zaključenja broja nismo primili odgovore. O slučaju se kratko očitovala ravnateljica I. OŠ Tatjana Landsman.
-Inspekcijskim nadzorom utvrđena su činjenična stanja iz kojih proizlaze nepravilnosti u radu Školskog odbora u smislu premašivanja ovlasti i nezakonitog rada. Između ostalog, sumnja se na možebitno počinjenje kaznenih dijela od strane Školskog odbora, a upućena je i obavijest policijskoj upravi o uočenim nepravilnostima. O daljnjim postupanjima nadležnih institucija ne možemo davati nikakve izjave niti imamo ikakva saznanja – stoji u priopćenju ravnateljice
Do formiranja novog Školskog odbora školom će upravljati posebno Povjerenstvo u koje su imenovani Milan Mateković ispred Grada Bjelovara, kao osnivača, Mirjana Jančijev, voditeljica Službe za društvene djelatnosti županijskog Ureda državne uprave te Danica Popilovski Topalović, kao predstavnica škole.

NAPOMENA: Nastavak ove priče možete pročitati u Bjelovarcu, izdanje od 30. ožujka