Bjelovarsko-bilogorska županija nastavlja racionalizirati svoje poslovanje koristeći se brojem svojih korisnika kao polugom za ugovaranje nižih cijena usluga, energije i režijskih troškova. Princip je jednostavan i efektan – sâmoj Županiji, prilikom raspisivanja javne nabave pridružuju se obrazovne, zdravstvene i ine ustanove što povećava vrijednost nabave, a ponuditeljima otvara mogućnost davanja većeg popusta. Kada se tomu pribroji i otvoreno tržište u kojemu konkurencija nikada ne spava, rezultati su ponekad doista fascinantni.

Telefoni s 25 na pet tisuća

Na početku mandata župana Damira Bajsa, mjesečni troškovi za oko 25 mobilnih telefona koštali su vrtoglavih 25 tisuća kuna, a u dva navrata drastično su smanjeni na današnjih pet tisuća, s tim da se broj uređaja povećao na 30. Prosječni trošak tako je s tisuću kuna mjesečno “pao” na ispod 200, a na godišnjem nivou samo na mobilnoj telefoniji štedi se 250 tisuća kuna. Prepolovljena je i cijena internetskih usluga, dok je istovremeno brzina pristupa utrostručena.

Prema procjenama Upravnog odjela za financije i javnu nabavu, godišnji račun za plin bit će manji za čak milijun kuna, a dobra vijest je i da je u postupku javne nabave najnižu cijenu ponudio Darkom, tvrtka iz Bjelovarsko-bilogorske županije u vlasništvu Grada Daruvara.

250 tisuća manje za struju

Na struji, koju će sljedećih godinu dana isporučivati tvrtka GEN-I, štedi se 250 tisuća kuna. Dodatnih milijun, a uskoro i nešto više, u Županijskom proračunu ostat će temeljem objedinjavanja bankarskih usluga. Županija i ostali korisnici uživat će mnogo višu kamatu po viđenju, koja umjesto 0,23 sada iznosi gotovo dva posto, a usto, i cijena bankarskih usluga također je drastično smanjena. Kada se sve zbroji, Županija na godišnjem nivou štedi oko 2,5 milijuna kuna, i to samo kada se u obzir uzme plin, struja, mobilna telefonija i bankarski troškovi. Novac je to koji se sada može iskoristiti u neke druge svrhe, od izgradnje vodovoda preko asfaltiranja cesta sve do pomoći potrebitima.