‘Budući da ste uspješno položili sve propisane ispite i izvršili sve svoje druge obveze sukladno studijskom planu i programu te izradili i obranili završni rad na Veleučilištu u Bjelovaru, javno poručujem da ne postoje nikakve zapreke da vam se uruče vaše diplome’ – tim riječima obratila se Zrinka Puharić, dekanica Veleučilišta u Bjelovaru diplomantima mehatronike i sestrinstva prije nego što im je u prepunoj dvorani hotela ‘Central’ uručila diplome. Stotinu diplomanta danas je i službeno završilo fakultetsko obrazovanje s kojim kreću u poslovni svijet, a u ovoj svečanosti pratili su ih njihovi najbliži.

-Ova diploma vam ne jamči sreću i blagostanje, ali dokazuje da ste uporni i da se zalaganjem može ostvariti zadani cilj. Diploma vas obvezuje da budete još marljiviji, da budete dobri ljudi i kvalitetni poslovni partneri – također je poručila diplomantima dekanica Puharić. Inače, Veleučilište u Bjelovaru nastalo je 30. listopada 2017. godine donošenjem odluke Grada Bjelovara o promjeni naziva Visoke tehničke škole u Bjelovaru u Veleučilište u Bjelovaru. Visoka tehnička škola u Bjelovaru osnovana je 2007. godine odlukom Grada Bjelovara koji je jedini osnivač ustanove.