Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Bjelovar, broj aktivnog stanovništva unutar administrativnih granica Bjelovara od kraja ožujka 2013. do kraja veljače ove godine smanjen je sa 20.356 na 17.478 osoba. Drugim riječima, u posljednjih pet godina Bjelovar je siromašniji za čak 2.878 radnika koji su ili otišli u mirovinu ili napustili Bjelovar “trbuhom za kruhom”. Za utjehu, kako prolaze godine, tako se i smanjuje broj Bjelovarčana koji odlaze s tržišta rada, pa je s 2017. na 2018. godinu ta brojka pala “samo” za 124 radnika.

Drugim riječima, moguće je da se i taj trend iduće godine promijeni, pa da po prvi puta napokon krize iz 2009. godine zabilježimo povećanje broja aktivnog stanovništva. Vrijedi napomenuti i kako je prošle godine, također po prvi puta nakon spomenute krize, povećan broj zaposlenih osoba, što je podatak mnogo bitniji od pada broja nezaposlenih. Broj zaposlenih, naime, računa se na način da se promatraju osiguranici mirovinskog osiguranja, a njih je krajem veljače ove godine bilo 15.496, odnosno 437 više u odnosu na lani. Najupečatljivija je pak razlika upravo u broju nezaposlenih, kojih je krajem ovogodišnje veljače bilo tek 1.982, dok ih je prije pet godina bilo čak 3.902.