Sijeku li se prekomjerno bilogorske šume, pitanje je koje je obilježilo aktualni sat sjednice Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, a odgovor bismo mogli okarakterizirati kao skeptično negativan. Rasprava je započela pitanjem Ivana Beljana, vijećnika oporbenog HSS-a kojemu nije promaknuo podatak da je Bjelovarsko-bilogorska županija vodeća u Hrvatskoj po iskorištavanju izvora obnovljive energije.

Pod pretpostavkom da smo prva županija u Hrvatskoj po korištenju zelene energije, moram pitati što je to zelena energija, ako neće biti šume? Koliko trenutno siječemo drva i koliko je to u odnosu na otprije deset i više godina – upitao je Beljan, a ista tema zanimala je i Tihomira Jaića, predsjednika SDP-a Bjelovarsko-bilogorske županije, koji je zatražio da se Hrvatske šume po tom pitanju službeno očituju.

Upit Hrvatskim šumama

Predlažem da Hrvatskim šumama uputimo dopis i zatražimo informacije o tome koliko se drvne mase srušilo 2008. godine, a koliko 2018. godine, ali i informaciju o tomu koliko drvne mase dobiju domaći proizvođači, a koliko oni izvan Bjelovarsko-bilogorske županije – predložio je Jaić.

Župan Damir Bajs objasnio je da se, prema ugovoru s Hrvatskim šumama, za potrebe bioenergana ne smiju sjeći stabla, nego da se smije koristiti samo drvna masa iz otpada.

Rade li to Hrvatske šume na taj način ili ne, to je drugo pitanje – poručio je župan Bajs i dodao da dio bioenergana koristi otpad materijala koji se radi u drvnoj industriji, odnosno da su tako naznačili u svojim programima. Kao još jedan od izvora sirovine, tu su ugovori s poljoprivrednicima koji za njih siju ono što će se u konačnici pretvoriti u energiju, dodao je župan Bajs.

Ako postoji sječa koja bi bila protuzakonita, to bi značilo da se ne poštuju ugovori. Hrvatskim šumama možemo postaviti pitanje poštuju li godišnje kvote koje su si sami zadali. Kad Hrvatske šume nešto sjeku, onda moraju nešto i zasaditi kako bi šume u Hrvatskoj imale budućnost – pojasnio je župan Bajs i dodao da razumije zabrinutost da možda postoji prekomjerno rušenje šume, ali i kome ide ta drvna masa koja se siječe.

Što više u finalnu proizvodnju

– U proteklo vrijeme imali smo niz razgovora s Hrvatskim šumama i naš cilj je da što je moguće više drvne mase ide u finalnu proizvodnju. Što se pak prekomjernog rušenja tiče, također sam usmeno razgovarao s predstavnicima Hrvatskih šuma i oni su me uvjeravali da tome nije tako – poručio je Bajs. Članovi Županije skupštine raspravljali su i o realizaciji kapitalnih projekata poput izgradnje nove zgrade bjelovarske bolnice i mjera za zadržavanje postojećih i privlačenje novih liječnika i medicinskog osoblja, a bila je neizbježna tema o gospodarskom oporavku županijskog poduzetništva. Što se same sjednice tiče, većinom je bila riječ o tehničkim odlukama, odnosno o prihvaćanju informacija o radu i poslovanju županijskih zdravstvenih i inih ustanova. (ik)