ŠTEFANJE – Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na sjednici održanoj prošlog petka odlučilo je kazniti načelnika Općine Štefanje Ivu Emića zbog povrede članka 18. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Emićeva povreda Zakona proizašla je iz propusta obavještavanja Povjerenstva o nastanku poslovnih odnosa između Općine Štefanje i Specijalističke ordinacije opće medicine u kojoj je nositelj samostalne djelanosti načelnikova supruga, dr. Gordana Emić.

-Poslovni odnosi nastali su dodjelom financijskih sredstava radi sufinanciranja provođenja zdravstvene zaštite iz Proračuna Općine Štefanje za 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu u okviru Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Općine Štefanje. Za utvrđenu povredu dužnosniku je izrečena sankcija u iznosu od četiri tisuće kuna – stoji u obavijesti glasnogovornice Povjerenstva Martine Jurišić.

Druga sankcija

Kao što je Bjelovarac hr. i ranije pisao, Povjerenstvo je ranije utvrdilo da iako je svrha dodjela sredstava iz proračuna općine ordinaciji u cilju poboljšanja zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom, kao i da je i sam Emić bio izuzet iz predlaganja i donošenja odluka o donaciji sredstava iz proračuna, načelnik je učinio propust jer u vezi navedenih poslovnih odnosa općine i ordinacije prethodno nije obavijestio Povjerenstvo. Ovo je već druga sankcija u kratko vrijeme za načelnika Općina Štefanje, kojem je već u veljači izrečena istovjetna sankcija u vidu obustave plaće u iznosu od četiri tisuće kuna, koja će se izvršiti u osam jednakih uzastopnih mjesečnih obroka, svaki u pojedinačnom iznosu od 500 kuna.

Emić tako samo nastavlja niz HDZ-ovih dužnosnika koji su se našli u sukobu interesa posljednjih mjeseci, a ranije je sankcioniran zbog nesklada između imovine prijavljene u izvješću o imovinskom stanju dužnosnika podnesenog 31. kolovoza 2018. i podataka o imovini dužnosnika koje je utvrdilo Povjerenstvo.

-Nesklad se nalazi u dijelu podataka o nekretninama, odnosno dužnosnik je pogrešno naveo površinu nekretnina, a neke je propustio navesti – istaknuli su tada iz Povjerenstva.

Kako stoji u odluci Povjerenstva, uvidom u izvješće o Emićevo imovinsko stanje podneseno u kolovozu 2018. godine, utvrđeno je kako je načelnik kod nekretnina prijavio tek kuću s okućnicom u Štefanju, stan u Štefanju i šumu u Ruševu. No, u postupku redovite provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju, utvrđene su još neke nekretnine u vlasništvu ili suvlasništvu Emića ili njegove supruge, koje nisu prijavljene u imovinskoj kartici. Riječ je o česticama u Ruševu, Velikom Trojstvu i drugima, koje je Emić naveo u dopunama imovinske kartice u kolovozu i listopadu prošle godine. Bez obzira što je riječ o česticama manje vrijednosti, Povjerenstvo je procijenilo da je Emić povrijedio članke 8. i 9. Zakon o sprječavanju sukoba interesa, koji se odnose na obavještavanje o imovinskom stanju i obavještavanje o izvorima i načinu stjecanja imovine.

Nekretnine i pokretnine

-Usporedbom podataka iz podnesenih Izvješća o imovinskom stanju i podataka prikupljenih od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj, utvrđen je nesklad i nerazmjer između prijavljenih i prikupljenih podataka u pogledu nekretnina i pokretnina u vlasništvu dužnosnika i dužnosnikova bračnog druga, u pogledu ostalih prihoda dužnosnika, drugih primitaka bračnog druga, štednje dužnosnika, štednje i visine štednje bračnog druga te poslovnih udjela i dionica u poslovnim subjektima dužnosnika i bračnog druga dužnosnika. Povjerenstvo utvrđuje kako podnesenim očitovanjem dužnosnik nije dostavio odgovarajuće dokaze potrebne za usklađivanje prijavljene imovine s imovinom utvrđenom u postupku provjere s pribavljenim podacima o imovini dužnosnika, odnosno utvrđen je propust dužnosnika u navođenju podataka u izvješću o imovinskom stanju – stoji u odluci Povjerenstva.