Igor Brajdić, zamjenik bjelovarskog gradonačelnika, ponovno se našao pod povećalom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ovoga puta riječ je o paketu dionica Hidroregulacije, tvrtke koja je više puta poslovala s Vodnim uslugama, tvrtkom u vlasništvu Grada Bjelovara. Postupak protiv Brajdića Povjerenstvo je pokrenulo jer je propustio prenijeti dionice Hidroregulacije na povjerenika. Kako stoji u odluci Povjerenstva, Brajdić je krajem kolovoza prošle godine upisan kao vlasnik poslovnih udjela i to 1.397 dionica Hidroregulacije, odnosno 3,58 posto, koje je stekao nasljeđivanjem iza pokojnog oca. S obzirom da u razdoblju od šest mjeseci otkako je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno, Brajdić nije prenio upravljačka prava, procijenjeno je kako je počinjena moguća povreda Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Iako je Brajdić u izvješću o imovinskom stanju naknadno napomenuo da je dionice prenio na drugu osobu i da s danom 24. prosinca prošle godine više nije imatelj dionica navedenog trgovačkog društva, postupak je svejedno pokrenut jer je zamjenik prekasno učinio prijenos dionica.

Utjecaj na nepristranost

Povjerenstvo će odlučivati i o pitanju smiju li Grad Bjelovar i trgovačka društva u njegovom vlasništvu stupati u poslovne odnose s Hidroregulacijom, s obzirom da Brajdić ima udjele u vlasništvu te tvrtke.

U vrijeme kada je Brajdić imao dionice Hidroregulacije, tvrdi Povjerenstvo, ta je tvrtka s tvrtkom Vodne usluge sklopila jedan ugovor te dva aneksa ugovoru. Sklapanje ugovora samo po sebi ne upućuje na povredu odredbi Zakona, međutim, okolnost da Uprava Vodnih usluga donosi odluke o odabiru izvođača radova, kao i što sklapa ugovore s odabranim poslovnim subjektima, mogla je utjecati na nepristranost dužnosnika kao člana Skupštine Vodnih usluga prilikom donošenja odluka koje se odnose na članove Uprave istog društva.

– Povjerenstvo će stoga pribaviti dodatne podatke od Vodnih usluga kako bi utvrdilo je li Brajdić kao član Skupštine sudjelovao u odlučivanju o davanju razrješnice ili donosio bilo kakve druge odluke koje se izravno ili neizravno odnose na predsjednika i članove Uprave istog društva, a s ciljem utvrđivanja je li se dužnosnik prilikom donošenja predmetnih odluka našao u situaciji sukoba interesa – stoji u odluci Povjerenstva. Vrijedi spomenuti i da je Brajdić, čim je postao politički dužnosnik, kao jedan od tri člana Skupštine Komunalca, tvrtke u vlasništvu Grada Bjelovara, prekršio odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa prilikom imenovanja Lidije Novosel, bivše dogradonačelnice, u Nadzorni odbor te tvrtke, iako ona nije smjela biti članica NO-a najmanje godinu dana nakon isteka mandata.

– Naravno da nisam utjecao niti sam ikako mogao utjecati na sklapanje poslova između Vodnih usluga i Hidroregulacije. Provodi se strogi postupak javne nabave i odabire se najpovoljnija ponuda, a uz to uprava donosi odluke. To je potvrdio uostalom i predsjednik Uprave Komunalca koji je dostavio očitovanje te Ugovore o poslovanju između Hidroregulacije i Komunalca i Vodnih usluga u posljednjih nekoliko godina – govori Brajdić. Dodaje kako Hidroregulacija posluje s Komunalcem, a potom i Hrvatskim vodama još od 90-ih godina zbog specifičnosti svoga posla, a vjeruje da će poslovati i 2025. i 2050. godine.

– Nakon smrti moga tate, naslijedio sam dionice i postupio u skladu sa zakonom. Zatražio sam mišljenje Povjerenstva za sukob interesa i dobio uputu da ih do kraja godine imam vremena prebaciti na treću osobu. Morate znati da je moj tata radio u Hidroregulaciji 40 godina, doslovno je ostavio život za tu firmu. Za života je kupio 3,75 posto dionica, zamislite za tih 40 godina, a neki za godinu dana kupe cijele firme. A oko ovoga se radi afera. Iako, pozdravljam i to, neka se istraži. Tržišna vrijednost dionica ne postoji jer nisu na tržištu, dividenda se ne prima od 2009. godine. Dionice, tih 3,75 posto koje posjedujem, prebacio sam na ujnu u skladu sa Zakonom, krajem 2018. godine. I zamislite apsurda, i da sam htio ili mogao muljati, sad bi bilo sve u redu – smatra Brajdić.

Višnjević u Upravnom vijeću ŽUC-a

Povjerenstvo je postupak pokrenulo i protiv bivše zamjenice gradonačelnika Bjelovara, Jasne Višnjević. Protiv Višnjević se pokreće postupak jer je obavljala funkciju članice Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste BBŽ u razdoblju unutar godine dana od prestanka dužnosti zamjenice gradonačelnika. Mandat zamjenice Višnjević je prestao 7. lipnja 2017. godine, a u Upravno vijeće ŽUC-a imenovana je u studenom iste godine, iako prema Zakonu ondje nije smjela biti imenovana još dobrih sedam mjeseci. Iako je već 30. siječnja razriješena dužnosti, a za obavljanje funkcije članice Upravnog vijeća ŽUC-a primila je ukupno 3000 kuna, Povjerenstvo je odlučilo da će se i protiv nje pokrenuti postupak.

Ni garešički dogradonačelnik nije prebacio udjele u poduzeću

Postupak protiv zamjenika gradonačelnika Garešnice Željka Rijetkovića pokrenut je jer je u trenutku kada je postao dužnosnik trebao prebaciti upravljačka prava iz tvrtke MINI-PAK čiji je jedini vlasnik. Kako stoji na web stranicama tvrtke MINI-PAK iz Garešnice, riječ je o poduzeću osnovanom 2005. godine, a primarna djelatnost tvrtke obuhvaća usluge flekso tiska te izrade vrećica. Prema podacima dostupnim na stranici FININFO, tvrtka MINI-PAK u 2017. godini ostvarila je 2,55 milijuna kuna poslovnih prihoda, dvjestotinjak tisuća kuna više u odnosu na godinu dana ranije. O Rijetkoviću se odlučivalo i u odnosu na okolnosti članstva u sportskim udrugama NK Garić, gdje je član Izvršnog odbora, Nogometni savez BBŽ i Sportska zajednica grada Garešnice, gdje je predsjednik. U tim slučajevima postupak se neće pokretati s obzirom da podaci i dokumentacija pribavljena povodom navoda u prijavi ne upućuju na moguću povredu odredbi Zakona, a sve sportske dužnosti obnaša volonterski, odnosno bez naknade. (sg,ik)