Brojni posjetitelji Velikog Grđevca, zahvaljujući trudu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, imat će priliku dodatno uživati u prirodnim ljepotama toga kraja i usput naučiti nešto novo.

Naime, Javna ustanova nositelj je projekta „Staza prijatelja prirode“ koji se veže na sve posjećeniji kulturno-edukativno-turistički centar „Centar Mato Lovrak“ u kojemu i sada postoji staza prijatelja prirode te služi za edukaciju, ali i promicanje biološke raznolikosti šuma. Novim projektom obuhvaćena je katastarska čestica koja je inače u vlasništvu Hrvatskih šuma, a Javna stanova obvezala se u sklopu prihvatljivih troškova urediti, obnoviti i nadograditi sadašnju poučnu stazu.

Edukacija školaraca

Pri tomu, „Staze prijatelja prirode“ bit će namijenjena edukaciji školske djece o važnosti bioraznolikosti šumskih ekosustava i zaštićenog područja ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje kao području očuvanja značajnom za ptice. Staza će na interaktivan i djeci zabavan način pratiti prirodni okoliš šume skrećući pritom pozornost na rast drveća te ukupnu floru i faunu šumskog ekosustava i ne mijenjajući pri tom značajno izgled ekosustava. Za samo uređenje predviđen je prirodni i ekološki prihvatljivi materijali.


Ukupna dužine planiranog uređenja staze je oko 500 metara kroz šumu s počekom na rubnom dijelu Kulturno-umjetničkog centa ” Centra Mato Lovrak “. Edukativna staza sastojat će se od četiri zone. Prva zona bit će “zona zabave” s postavljenim drvenim elementima za igru, druga će biti zona “škole u prirodi” s nadstrešnicama i klupama, treća je ” Zona ptica Bilogore ” s terasom, a četvrta zona je “Zona poplavnih šuma” s uzdignutom drvenom stazom.


Bespovratna sredstva

Projekt „Staza prijatelja prirode” financiran je potporom na temelju Pravilnika o provedbi mjere 8 „Ulaganje u razvoj šumskih područje i poboljšanje održivosti šuma“, pod mjere 8.5 „ Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine („Narodne novine “, broj 31/18) za provedbu tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Cilj projekta je povećanja javne svijesti o važnosti očuvanja biološke raznolikosti šuma, a nalazi se u ekološkoj mreži Natura 2000, odnosno području očuvanja značajnom za ptice HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje ( POP – područje), na području Općine Veliki Grđevac.

Vrijedi spomenuti i da je financijska vrijednost projekta 737.093,75 kn, a rok provedbe projekta je studeni 2024. godine. Intenzitet javne potpore iznosi sto posto od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.