Zaposlenici Bjelovarsko-bilogorske županije, i to oni koje zapošljavaju privatnici, imaju manje plaće od hrvatskog prosjeka. Tako je bilo prije globalne krize, a tako je i sada, kada Hrvatska već treću godinu zaredom bilježi pozitivne gospodarske trendove.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, koji u obzirom uzima sve plaće, pa tako i one iz takozvanog društvenog sektora, našu županiju od dna državne ljestvice dijele tek tri mjesta – manje plaće imaju zaposlenici Varaždinske, Međimurske i Virovitičko-podravske županije. Prosječna neto isplaćena plaća 2015. godine u Bjelovarsko-bilogorskoj županija iznosila je 4.720 kuna, a u odnosu na posljednju predkriznu godinu, 2008. godinu, rasla je 6,8 posto. U susjednoj Koprivničko-križevačkoj županiji u jednakom razdoblju plaća je s 4.635 “skočila” na 5.120 kuna, dakle rasla je 12 posto, što naše susjeda automatski uvrštava u sam državni vrh, skupa s Međimurcima kojima su plaće rasle 12,6 posto, no prosjek je im je i dalje niži od bilogorskog.

 Veća plaća, veća prava

Kada se u računicu uvrste i podaci Hrvatske gospodarske komore o prosječnoj visini plaće zaposlenih u privatnom sektoru, objavljenim u biltenu Mreža, lako je zaključiti da upravo “društveni” sektor uvelike doprinosi povećanju prosječne neto plaće.
Naime, najveću prosječnu mjesečnu neto plaću od 3.916,64 kuna ostvarili su poduzetnici grada Bjelovara, a zatim slijede poduzetnici grada Čazme u iznosu od 3.807,35 kn. Kod djelatnika poduzetnika grada Grubišnog Polja ostvaren je najveći porast prosječne mjesečne neto plaće u odnosu na proteklu godinu i to za 4,3 posto. U ostalim gradovima također je došlo do porasta mjesečne neto plaće, stoji u Mreži. Iako se podaci odnose na 2016. godinu, valja istaknuti kako je prosječna plaća u odnosu na “zajednički” prosjek niža gotovo tisuću kuna. Naravno, u “društveni sektor” spadaju i brojna visokoobrazovana zanimanja poput liječnika, no s druge strane, radno vrijeme i ostala radnička prava pod okriljem države i jedinica lokalne samouprave svakako su veća nego u privatnom sektoru.