VELIKO TROJSTVO – I dalje nemamo konkretnih podataka što su donijela 3D seizmička mjerenja koja su na Bilogori tijekom 2017. godine provodili INA i podizvođač Geofizyka Torun iz Poljske. No, neki od mještana u blizini čijih kuća su se obavljala istraživanja, uvjereni su da imaju konkretne rezultate u vidu imovinske štete nastale na njihovim objektima. Jedan od njih je i Josip Barić iz Maglenče, koji je pred Općinskim sudom u Bjelovaru već pokrenuo parnični postupak, a u njemu od INA-e i Geofizyke potražuje naknadu štete te je već održano i prvo ročište.

Barić, koji je postupak pokrenuo sam, u međuvremenu je angažirao i odvjetnika, a tužbu je i nadopunio pošto kuća u kojoj živi s obitelji i dalje nastavlja pucati, dok se gospodarski objekt gotovo potpuno urušio.

-I dalje se sve urušava, propada, puca, a sve je to posljedica njihovog rada, kad se tresla cijela Bilogora. Da su upravo seizmička istraživanja razlog oštećenja na kući dokazat ću u sudskom postupku, a ja nisam jedini koji je pretrpio štetu. Idemo na totalnu štetu jer kuća u kojoj živi moja obitelj više nije sigurna kuća i bojim se što će se još u budućnosti dogoditi. Ova kuća jedina je imovina koju imamo i strah me za suprugu i dijete više nego za samog sebe – istaknuo je Barić, koji i dalje zbraja materijalnu štetu na svojoj obiteljskoj kući i gospodarskoj zgradi za koje napominje da su popucale na gotovo 50 mjesta.

Narušena statika

-Kuća je popucala i po sredini, po betonskoj deki, na temeljima, hodniku i stepeništu, a gospodarski objekt se od oštećenja počeo već urušavati. U početku su i tamo bile vidljive tek pukotine, no kako vrijeme prolazi, sve je očitije kako je statika narušena i pitanje je dana kad će se taj objekt urušiti. Svaki puta kad ulazim unutra u velikoj sam opasnosti i pukotine su sve vidljivije. Kuća i obiteljska zgrada izgrađeni su još 1964. godine i kao takve su bile neoštećene sve dok nisu počela seizmička mjerenja i teško da je slučajnost da su baš tada počeli problemi – kazao je Barić, koji ističe da su inženjeri koje je INA poslala došli procijeniti situaciju, no on je odbio potpisati zapisnik s kojim se nije mogao složiti.

-Vještaci nisu ni ulazili u gospodarski objekt, već su samo malo pogledali izvana. U međuvremenu mi je dostavljen samo jedan papir u kojem se navodi da se provodilo seizmičko ispitivanje, no tražili smo da nam dostave podatak koji je to točno stroj radio na ovom području i koliko snažne su bile vibracije koje je proizvodio. Za sada nisam dobio odgovor, a ono što tražim je konkretan odgovor iz kojeg mogu iščitati jesam li u pravu ili u krivu – kazao je Barić, koji naglašava da ima i više svjedoka koji mogu potvrditi u kakvom je stanju bila kuća prije početka seizmičkih istraživanja na Bilogori.

Odgovarajuća odšteta

-Kuću sam naslijedio od bake i djeda koje sam dohranio, a još je nisam prepisao na sebe pošto nemam za pet posto koliko iznosi porez na nasljeđivanje. Nabavio sam sve papire o kući, o legalizaciji i da ima građevinsku dozvolu i sve ostalo, a tužbom zahtjevam uspostavu prijašnjeg stanja i naknadu u novcu. Onaj koji je odgovoran za štetu dužan je i uspostaviti stanje koje je bilo prije štete, a ako uspostava prijašnjeg stanja ne otklanja u potpunosti štetu, odgovorna osoba dužna je za ostatak štete dati u novcu. Ukoliko uspostava prijašnjeg stanja neće biti moguća, što je, nažalost, vrlo izvjesno, očekujem da će mi odgovorni isplatiti odgovarajući iznos novca na ime naknade štete – zaključio je Barić, koji vjeruje u pozitivan ishod sudskog postupka i spreman je ići do kraja.


Ovlašteni inženjer utvrdio da prigovor nije opravdan

Industrija nafte (INA) ističe da su se na području Općine Veliko Trojstvo doista izvodili 3D seizmički radovi, ali na udaljenostima od objekata koje je kompanija i do sada primjenjivala na takvim radovima, a ona iznose stotinu metara. Štete za koje je utvrđeno da su nastale uslijed izvođenja radova, ističe se, INA je odmah evidentirala te ih je nadoknadila vlasnicima.

-Na zahtjev vlasnika koji su imali prigovor, inženjer ovlašten pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva izlazio je na teren te za svaki pojedini slučaj utvrđivao utemeljenost prigovora. Za konkretni slučaj ovlašteni inženjer je utvrdio da prigovor nije opravdan – stoji u odgovoru INA-e u kojem se dodaje da se sudske sporove koji su u tijeku ne komentira, ali da se može istaknuti kako je kompanija u svom poslovanju usmjerena na sigurnost, stoga u svim svojim istražnim i proizvodnim aktivnostima primjenjuje najbolje industrijske prakse kada je u pitanju zaštita okoliša, zdravlja i sigurnosti ljudi te zaštita njihove imovine.