Novo istraživanje Državnog zavoda za statistiku otkriva pravu demografsku katastrofu s kojom je suočena Bjelovarsko-bilogorska županija. Riječ je o istraživanju o broju učenika koji pohađaju osnovne škole sve od školske godine 2005/06. pa do tekuće školske godine, a rezultati su porazni jer se u ovih 12 godina broj učenika u našoj županiji smanjio za čak četvrtinu. Tako je u školskoj godini 2005/06. u županijske osnovne škole bilo upisano 11792 učenika, dok ih je u aktualnoj školskoj godini upisano čak tri tisuće manje, odnosno njih 8669. Od toga je 4407 učenika nižih, a 4292 učenika viših razreda.

Podaci pokazuju da je u aktualnoj školskoj godini upisano 570 razrednih odjeljenja i da ukupno imamo 1076 učitelja, što znači da dok broj učenika pada, broj učitelja se povećava pa tako danas imamo situaciju da na osam učenika u osnovnim školama dolazi jedan nastavnik. Zanimljivo zvuči i podatak da unatoč tome što se broj osnovnoškolaca smanjio za četvrtinu, broj osnovnoškolskih ustanova, odnosno matičnih i područnih škola smanjio se tek za četiri. Tako smo u 2005/06. godini imali 108 osnovnoškolskih ustanova, dok u aktualnoj godini imamo tek četiri aktivne školske “zgrade” manje.

Ništa bolja situacija nije ni po pitanju srednjih škola u koje se 2005/06. godine upisao 5481 učenik, dok ih je u aktualnoj školskoj godini tisuću manje, odnosno 4645, a imali smo zaposlenih 887 učitelja. (sg)