Udruga tjelesnih invalida Bjelovar uspješno privodi kraju prvu od tri godine programa Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom. Financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih sa po 300 tisuća kuna za svaku godinu. Program je organizran kroz tri glavna dijela. Pomoć najmlađim članovima od 2- 3 godine pa do školske dobi putem patronaže i pomaganja u obitelji, edukacija i povećavanje vještina i znanja onih koji imaju posao ali su zbog progresije bolesti u opasnosti da ga izgube, te pomoć u kući najtežim invalidima.
– Računamo da je izravnu korist od ovoga što radimo ima 120 ljudi, a posebice je važno pomagati i pravilno usmjeravati djecu od najranije dobi – istaknuo je na konferencije je za novinare Tomislav Novosel, predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar.