Da lopovi više ne biraju što će i kome ukrasti svjedoče iskustva iz bjelovarskog Komunalca koji odvozi smeće s područja Bjelovara i osam okolnih općina. Sve u svemu treba pokupiti i isprazniti oko 20 tisuća kanti, pa ne čudi što se tu i tamo dogodi da se neka kanta ukrade.
– Imamo takvih slučajeva. Doduše, nisu to neki alarmantni podaci jer je u pola godine evidentiramo dva do tri takva događaja. No, svaka kanta ima serijski broj pa je zapravo nemoguće ukrasti i ponovo koristiti u sustavu odvoza. Ponekad se dogodi i da susjedi zamijene kante ili jednostavno uzmu tuđu, a svoju niti ne iznesu pa krađe zapravo i nema – kaže Stipe Crnković, član Uprave Komunalca.
Na trošak građana
Osim krađa događaju se i oštećenja kanti, koja nisu uvijek posljedica dotrajalosti ili vremenskih uvjeta. U takvim slučajevima, kao i u slučaju krađe, odgovornost je na građanima koji koriste kante.
– Kante koje smo mi podijelili građanima već deset godina su na terenu i naravno da su moguća napuknuća zbog vremenskih neprilika kojima su izložene. U takvim slučajevima kante ćemo zamijeniti bez naknade. No, ako se primjerice kanta zapali i ošteti uslijed odlaganja nepropisnog otpada, trošak ide na račun građana, isto kao i u slučaju krađe. Naime, mi smeće odvozimo prema unaprijed poznatom rasporedu, no događa se da građani kante iznesu već večer ranije i time se stvara prostor za štetu. Od krađa, pa do oštećenja kada se kakva vesela ekipa vraća kući iz grada – kaže Stipe Crnković. U slučaju gubitka ili oštećenja kante vlastitom krivnjom plaća se 200 kuna.
No, u velikoj većini slučajeva odvoz smeća funkcionira besprijekorno, a Komunalac je ovih dana objavio raspored za 2016. godinu. U njemu nema posebnih izmjena i smeće se ovisno i naselju odvozi jednom ili dva puta tjedno, uz samo jednu iznimku.
 113-to prase
– Općina Severin je nabavila kante veličine 240 litara, dvostruko veće od 120-litarskih kakve su u drugim općinama, pa stoga samo od njih smeće odvozimo jednom u dva tjedna, jer kažu da im je to dovoljno. Iz svih drugih naselja otpad odvozimo minimalno jednom tjedno. Od 113 naselja na području Grada Bjelovara i osam okolnih općina, kamioni Komanalca idu u 112 naselja, a samo Lasovac Brdo u općini Šadrovac nije obuhvaćeno. Tamo ima tek nekoliko stanovnika i jako je izdvojeno, ali to nije problem već most na cesti prema selu. No, i to je u postupku rješavanja i vjerujem da ćemo uskoro i Lasovac Brdo uključiti u odvoz – kaže Stipe Crnković.

Cijene ostaju iste
Ona što građane najviše zanima je cijena odvoza smeća iz njihovih domova. Ona se veće niz godina nije mijenjala i Bjelovar spada među cijenom odvoza otpada najpovoljnije gradove. Komunalac pokriva veliki prostor i jasno je da se pojavljuje potreba za korekcijom cijena, no za sada nema najava da bi se to moglo dogoditi. Vlasnik Komunalca je Grad Bjelovar koji tu ima zadnju u riječ, a svaki novi udar na džepove građana je nepopularna mjera na koju se svaka gradska uprava teško odlučuje.