BJELOVAR – Zbog situacije oko Maria Lemešića, HIV pozitivnog kuhara iz II. osnovne škole u Bjelovaru koji se nakon četiri i pol godine bolovanja vratio na posao uslijed čega je došlo do velikog broja smanjenja korisnika školske kuhinje, danas je u bjelovarskom Domu kulture prema naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja održana prva od mnogobrojnih edukacija o značaju, poštivanju i promicanju ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om.

Današnju edukaciju za mlade učenike održale su liječnice Sanja Mitrović Hamzić i Nikolina Obran u koordinaciji stručne službe II. osnovne škole. Na današnjoj, prvoj edukaciji sudjelovali su učenici trećeg i četvrtog razreda dok se već sutra (utorak) u 17h i 19h sati na istom mjestu održava edukacija za roditelje, ali i zaposlenike škole.

Nemjerljiva viremija

Na sutrašnjoj edukaciji za roditelje očekuje se i dolazak iz Zagreba prof. dr. Josipa Begovca (voditelj Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje HIV-a) koji je u veljači ove godine u Gradskoj upravi s brojnim kolegama i suradnicima održao konferenciju o HIV-u na kojoj je posebno naglasio da Mario Lemešić ima nemjerljivu viremiju ta da ni na koji način ne može prenijeti virus HIV-a na drugu osobu.

Inače, uz već spomenutu konferenciju u veljači pod nazivom ”Kako se može i kako se ne može zaraziti HIV-om” ovo je najveće predavanje i edukacija o HIV-u kao i poštivanja i promicanja ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om te vezano uz HIV za širu društvenu javnost do sada u Hrvatskoj.

Podsjetimo, nakon što se početkom školske godine Mario Lemešić vratio na posao kuhara u II. osnovnoj školi broj djece koja se hrane u školskoj kuhinji se smanjio s 647 na 367.   (Vedran Cindrić)

Foto – današnje predavačice u Domu kulture

 

Edukacija za učenike – u suradnji s bjelovarskim HZJZ i liječnicama Mitrović-Hamzić i Obran, uz koordinaciju stručne službe II. osnovne škole Bjelovar:

17. rujna 2018. – treći i četvrti razredi, od 11.35 do 12.20, Dom kulture u Bjelovaru

21. rujna 2018. – prvi i drugi razredi, od 11.35 do 12.20, Dom kulture u Bjelovaru

24. rujna 2018. – peti i šesti razredi, od 12.25 do 13.10, Dom kulture u Bjelovaru

1. listopada 2018.- sedmi i osmi razredi, od 12.25 do 13.10, Dom kulture u Bjelovaru.

Edukacija za roditelje:

18. rujna 2018., Dom kulture:

U 17 sati – roditelji učenika/ca PŠ Centar,

u 19 sati – roditelji učenika/ca matične škole.

19. rujna 2018., Dvorana Područne škole Ždralovi, Daruvarska 40, Bjelovar,

U 17 sati – roditelji učenika/ca Područne škole Ždralovi

19. rujna 2018., učionica broj 9, matična škola, Ulica Ivana viteza Trnskog 19, Bjelovar, u 14 sati – edukacija za zaposlenike II. osnovne škole Bjelovar.