U zadnjoj tranši koju je isplatila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju LAG Moslavina je dobio lijepih 424 tisuće kuna. Novac je odobren za provedbu Podmjere 19.1. ”Pripremna pomoć”, čije su aktivnosti izrada nove Lokalne razvojne strategije LAG-a Moslavina 2015.-2020. i tekući troškovi LAG-a u idućih godinu dana.
Provedbom ove Podmjere LAG Moslavina je u obvezi, u roku od 6 mjeseci, izraditi strategiju razvoja kojom će biti definirani pravci razvoja područja LAG-a do 2020. godine. U nadolazećem Programu ruralnog razvoja za svoje područje LAG Moslavina očekuje aktivno sudjelovanje svih dionika razvoja na području LAG-a kako bi Strategija bila kvalitetno ocijenjena i uz pomoć nje dobivena nova sredstva za sve prihvatljive korisnike, prvenstveno poljoprivredna gospodarstva na području LAG-a, a u svrhu razvoja i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje te svih djelatnosti koje se vežu uz poljoprivredu, ali i sve druge djelatnosti koje je moguće financirati iz mjera ruralnog razvoja. Financiranje projekta iz Podmjere 19.1. osigurano je 90 posto iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, te 10 posto iz državnog proračuna.LAG Moslavina inače čine gradovi Čazma, Garešnica, Ivanić-Grad, Kutina i Popovača te općine Dubrava, Hercegovac, Kloštar Ivanić, Križ, Lipovljani, Veliku Ludina i Veliku Trnovitica.