Višegodišnja saga o nedosanjanoj brzoj cesti Zageb – Bjelovar objavom javnog natječaja za održavanje državne ceste DC544 u Zagrebačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji ušla je u novu fazu. Prema natječajnoj dokumentaciji, potencijalni izvođači radova svoje ponude mogu predati do 10. srpnja, za kada je ujedno zakazano javno otvaranje ponuda.

 Zagrebačka dionica skuplja od bjelovarske

Pri tomu, poslovi na području Zagrebačke županije procijenjeni su na 12,6 milijuna kuna bez PDV-a, a oni na području Bjelovarsko-bilogorske na 8,7 milijuna kuna, također ne računajući PDV. Nakon otvaranja i ocjenjivanja pristiglih ponuda, slijedi rok u kojemu investitor, a to su Hrvatske ceste, treba odabrati najpovoljniju ponudu. Rok za tu fazu postupka je 120 dana, odnosno četiri mjeseca. Drugim riječima, Hrvatske ceste izvođača radova mogu odabrati tek u studenom ove godine.

– Navedeni rok za donošenje odluke u pojedinom postupku određen je iz razloga što Naručitelj usporedo vodi veliki broj postupaka nabave te kako bi mogao što kvalitetnije odraditi svaki postupak pregleda i ocjene ponuda i istovremeno ponuditeljima omogućiti dovoljno vremena za dostavu traženih pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda i po potrebi ažuriranih popratnih dokumenata – stoji u natječajnoj dokumentaciji.

Bude li žalbi, bit će i većeg kašnjenja

Nadalje, rok za izvođenje radova na području Zagrebačke županije određeno je na pet mjeseci, a na području Bjelovarsko-bilogorske županije na tri mjeseca. Ako to pribrojimo roku za odabir izvođača, dolazimo do travnja 2019. godine.
Dakako, Hrvatske ceste odluku o najpovoljnijem izvođaču mogu donijeti i ranije, no dosadašnja praksa u tom državom poduzeću ne pršti takvim raspletima. S druge strane, moguće je i da netko od potencijalnih izvođača preda žalbu pa se čitav postupak dodatno razvuče, a možda i poništi ako se pokaže da je natječajna dokumentacija bila loše pripremljena. Upravo to dogodilo se u HŽ infrastrukturi na prvom natječaju za odabir izvođača radova na pruzi Sv. Ivan Žabno – Gradec.

Vrijedi podsjetiti da je obnova prometnice DC544 preduvjet za otvorenje brze ceste Vrbovec 2 – Farkaševac čiji se dovršetak, prema najsvježijim informacijama iz Hrvatskih autocesta, očekuje do srpnja.