Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije raspisala je javnu nabavu za izradu „Staze prijatelja prirode” vrijednu 536.255 kuna (bez PDV-a) koja je otvorena do 8. prosinca. Javna nabava pripremljena je uz pomoć Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije. Podsjetimo, zahvaljujući EU fondovima „Staza prijatelja prirode” u Velikom Grđevcu bit će uređena, obnovljena i nadograđena, a osim edukativnog sadržaja sasvim sigurno će predstavljati i turistički magnet sve izdašnijoj ponudi u tom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prirodni materijali

Naime, projekt „Staza prijatelja prirode“ veže se na sve posjećeniji kulturno-edukativno-turistički centar „Centar Mato Lovrak“ u kojemu i sada postoji staza prijatelja prirode te služi za edukaciju, ali i promicanje biološke raznolikosti šuma. Novim projektom obuhvaćena je katastarska čestica u vlasništvu Hrvatskih šuma, a ukupna dužina planiranog rješenja je 700 metara kroz šumu s planiranim početkom na rubnom dijelu Centra Mato Lovrak, stoji u idejnom rješenju.

Uređenje „Staze prijatelja prirode” obuhvaća formiranje edukativne staze kojoj bi bila primarna namjena edukacija djece o važnosti bio raznolikosti šumskih ekosustava i zaštićenog područja ekološke mreže kao područje očuvanja značajno za ptice. Staza na interaktivan i djeci zabavan način pratila bi prirodan okoliš šume na način skretanja pozornost na rast drveća te ukupnu floru i faunu šumskog ekosustava ne mijenjajući pri tom značajno izgled ekosustava, a za uređenje bi se koristili prirodni i ekološki prihvatljivi materijali, navode autori idejnog rješenja.

Četiri zone

Podsjetimo, buduća edukativna staza sastojat će se od četiri zone. Prva zona bit će “zona zabave” s postavljenim drvenim elementima za igru, druga će biti zona “škole u prirodi” s nadstrešnicama i klupama, treća je ” Zona ptica Bilogore ” s terasom, a četvrta zona je “Zona poplavnih šuma” s uzdignutom drvenom stazom.

Projekt „Staza prijatelja prirode” financiran je potporom na temelju Pravilnika o provedbi mjere 8 „Ulaganje u razvoj šumskih područje i poboljšanje održivosti šuma“, pod mjere 8.5 „ Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine („Narodne novine “, broj 31/18) za provedbu tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Cilj projekta je povećanja javne svijesti o važnosti očuvanja biološke raznolikosti šuma, a nalazi se u ekološkoj mreži Natura 2000, odnosno području očuvanja značajnom za ptice HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje ( POP – područje), na području Općine Veliki Grđevac.
Vrijedi spomenuti i da je krajnji rok provedbe projekta je studeni 2024. godine. Intenzitet javne potpore iznosi sto posto od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.