Piše: Vedran Cindrić

BJELOVAR – Raspisan je natječaj za izvođača radova za dogradnju Medicinske škole Bjelovar s čime Bjelovarsko – bilogorska županija kreće u realizaciju još jednog europskog projekta Regionalnog centra kompetentnosti u zdravstvu Medicinske škole Bjelovar.

Projektom će se dograditi dio zgrade koji će pružiti adekvatno opremljen prostor za održavanje ili povećanje broja upisanih učenika u Medicinsku školu u jednoj smjeni, a također će se moći provoditi stručno osposobljavanje i prekvalifikacije u drugoj smjeni.

Za projekt je osigurano 33.5 milijuna kuna u kojima će se Medicinska škola nadograditi za 2 tisuće četvornih metara novog prostora u kojima će biti smješteno osam kabineta od kojih dio čini simulacijski centar, dva laboratorija, dvije specijalizirane učionice, zatim opće učionice, kabineti za profesore te sanitarne i pomoćne prostorije. Za građevinski dio izdvojit će se sredstva u iznosu od 19.5 milijuna kuna, dok će se preostali iznos utrošiti na opremanje Regionalnog centra kompetentnosti.

Centar zdravstvenog obrazovanja u ovom dijelu Hrvatske

-Ključni element standarda je zdravstvo. Prije koju godinu smo imali situaciju koja se, vjerujem, nikada neće ponoviti. Naime, postojao je prijedlog da se naša Opća bolnica Bjelovar priključi Općoj bolnici Virovitica i da svi stanovnici naše županije idu u KB Osijek. Stoga je za mene ključni moment da izgradnjom nove zgrade bolnice Bjelovar, činjenicom da imamo visoko školstvo vezano uz zdravstvo te sada Regionalnim centrom kompetentnosti ne da ćemo negdje morati ići, nego će drugi dolaziti kod nas učiti i liječiti se – kazao je župan Damir Bajs i dodao da je ostvaren najviši stupanj zdravstvene zaštite koji se može imati u Hrvatskoj pri nekoj Općoj bolnici.

Župan Damir Bajs i ravnateljica Medicinske škole Biljana Balenović

-Kada govorimo o projektu vezanim za Medicinsku školu, on je vezan za niz županija. Imamo preko 20 partnera, svi smo se udružili kako bi napravili najbolju moguću stvar za prenošenje znanja. Naime, Regionalni centar kompetentnosti služi za jednu višu razini znanja kako učenika tako i studenata – kazao je župan Damir Bajs. Ravnateljica Medicinske škole Bjelovar Biljana Balenović istaknula je da je ovo divan trenutak za ovu srednju školu.

-Nakon tri godine, recimo nevidljivog rada, sada će s vidjeti pomaci. Mi kao zaposlenici Medicinske škole veselimo se novom prostoru, posebno novoj opremi i boljim uvjetima za rad. Ovaj projekt je zaista veliko bogatstvo za Medicinsku školu Bjelovar, ali i za cijelu županiju. Vjerujem da će Regionalni centar kompetentnosti postati naširoko priznato mjesto edukacije u sektoru zdravstva. Inače, radio se o dva usko povezana projekta, a trenutno je u fokusu prvi projekt čija je vrijednost 33.5 milijuna kuna od čega je 30 milijuna osigurano bespovratnim sredstvima iz EU, a ostalih 3.5 milijuna je osigurala Bjelovarsko – bilogorska županija na čelu sa županom Bajsom zbog čega mu se i zahvaljujem – rekla je ravnateljica Balenović. Poznati bjelovarski arhitekt Marijan Gezi objasnio je kako je zamišljena nadogradnja Medicinske škole.

-Ova dogradnja Medicinske škole odmaknuta je dovoljno od postojeće škole tako da će biti osigurani svi uvjeti za funkcioniranje škole. Škola će biti povezana jednim mostom na razini prvog kata. Sastojat će se od prizemlja i dvije etaže sa svim elementima koje su propisane temeljem pravilnika EU i Hrvatske, a zgrada je koncipirana tako da će biti nulte energije, dakle bit će minimalna potrošnja – kazao je Gezi.