Dobiti javno priznanje Grada Bjelovara velika je čast za svakog pojedinca, a Grad Bjelovar je i ove godine raspisao javni poziv za dodjelu javnih priznanja koji će biti otvoreno do 18. kolovoza.

-Pozivamo pravne i fizičke osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građane Grada Bjelovara na podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Bjelovara na svečanoj sjednici povodom Dana Grada u 2020. godini – stoji u javnom pozivu na službenoj stranici Grada Bjelovara.

Inače, svake godine dodjeljuju se tri priznanja.

Počasnim građaninom Grada Bjelovara mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Grada Bjelovara ili Republike Hrvatske u cjelini.

Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se građanima, pravnim i fizičkim osobama, za izuzetne uspjehe na području: gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva, tehničke kulture i sporta i za doprinos u «Domovinskom ratu» (po jedna za svako područje).

Pečat Grada Bjelovara je odličje koje se dodjeljuje građanima, pravnim i fizičkim osobama, za značajan doprinos u razvoju Grada.

Poticaji za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru za dodjelu nagrada i javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, u pisanom obliku.

Poticaji moraju sadržavati sljedeće podatke o kandidatima za javno priznanje:

-Za pojedince treba sadržavati:
osobne podatke i obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja
odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, natjecateljske rezultate i dr.)

-Za pravnu osobu treba sadržavati:
podatke o pravnoj osobi
podatke o njenom poslovanju
obrazloženje zbog čega se predlaže za dodjelu javnog priznanja
odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska)
Pored navedenog poticaj mora sadržavati i podatke o podnositelju poticaja.

Na zahtjev Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Poticaj s nepotpunim podacima i obrazloženjem i dostavljen izvan roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje poticaja je 18. kolovoza 2020. godine – stoji na službenoj stranici Grada Bjelovara.