Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs zatražio je radni sastanak sa čelnicima HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza koji je i održan 5. rujna u Zagrebu, a na kojem su sudjelovali predstavnici Bjelovarsko-bilogorske županije predvođeni županom Bajsom, predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić sa suradnicima, predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić sa suradnicima te predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Teme sastanka bile su:
1. Izgradnja pruge Sveti Ivan Žabno – Gradec i puštanje iste u promet
2. Ponovno vraćanje u promet željezničke pruge u Daruvaru

U tijeku je gradnja pruge Sveti Ivan Žabno – Gradec, pruga duga 12,3 kilometara. Riječ je o projektu kojeg je do izdavanja građevinske dozvole vodila i financirala Bjelovarsko-bilogorska županija i 2003. godine predala Hrvatskim željeznicama, a danas se ona gradi sredstvima iz Fondova Europske unije. Očekivani završetak radova na izgradnji spomenute pruge je proljeće 2018. godine.

U rekonstrukciji je i postojeća željeznička pruga na dionici Dugo Selo – Križevci koja podrazumijeva i gradnju novog kolosijeka na koji se treba priključiti pruga Sveti Ivan Žabno – Gradec, a navedeni radovi na toj dionici predviđaju se završiti 2019. godine.

Stoga je na sastanku župan Bajs predložio da se nađe privremeno prometno rješenje koje bi podrazumijevalo priključenje novoizgrađene pruge Sveti Ivan Žabno – Gradec na kolosijek koje je u funkciji kako bi vlakovi na relaciji Bjelovar – Zagreb mogli direktno prometovati , jer izgradnja pruge samo je sredstvo, a cilj je povezivanje Bjelovara sa Zagrebom na 50-ak minuta vožnje vlakom.

Sudionici sastanka utvrdili su da će se napraviti prijedlog tehnički mogućeg rješenja, te kada on bude završen, da će se održati novi radni sastanak.

Druga tema radnog sastanka u Hrvatskim željeznicama bila je vezana uz novi vozni red za 2018. godinu, gdje bi se uz već 4 nove uvedene linije na relaciji Bjelovar – Zagreb:

1. Brza linija vlaka koji kreće u 5:45 na relaciji Bjelovar – Zagreb
2. Direktni vlak u 10:55
3. Veza vlakom od Bjelovara do Zagreba u 7:30 i brzi povrat u 17:00 iz Zagreba
4. Nova linija nedjeljom s polaskom u 19:20 iz Bjelovara prema
Zagrebu

koje su počele prometovati od lipnja ove godine, nagodinu uvele linije za grad Daruvar:

1. Novska – Banova Jaruga – Daruvar s dolaskom u Daruvar oko 7.20

2. Daruvar – Banova Jaruga s dolaskom u Banovu Jarugu oko 10 sati (veza za Zagreb na vl. 219)

3. Banova Jaruga – Daruvar s dolaskom u Daruvar do 13 sati

4. Daruvar – Banova Jaruga s odlaskom iz Daruvara iz 14 sati

5. Banova Jaruga – Daruvar s polaskom iz Banove Jaruge u 17.45 (veza iz Zg od vlaka 210)

6. Daruvar – Novska s polaskom iz Daruvara oko 20 sati.

Time bi se ponovno stavila u promet obnovljena pruga na daruvarskom području, a koja je trenutno stavljena izvan funkcije i na čijoj relaciji se promet odvija autobusima.