VELIKO TROJSTVO – Sanacija odlagališta otpada u Grgincu, naselju na području općine Veliko Trojstvo u punom je jeku. Mehanizacije ne nedostaje, a radovi se, saznajemo, odvijaju prema planu te bi, ako vremenske prilike u narednim tjednima to dopuste, trebali biti okončani do kraja godine što predviđaju i rokovi. Cilj projekta je pravilna sanacija i trajno zatvaranje ovog odlagališta neopasnog otpada čime će se spriječiti daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje. Provedbom projekta sanirat će se odlagalište otpada in-situ metodom čime će se u konačnici regenerirati zemljište površine 2,2 hektara. Projekt je ukupno vrijedan 12 i pol milijuna kuna. Od ukupnog iznosa, 85 prihvatljivih troškova financira se iz Kohezijskog fonda. Općina Veliko Trojstvo osigurala je preostalih 15 posto prihvatljivih troškova kroz Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kroz Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te kroz Sporazum o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava s Gradom Bjelovarom.

Nakon 30 godina čekanja

Odlaganje otpada na odlagalištu otpada “Grginac” započelo je davne 1970. godine, a završilo 20 godina kasnije što bi značilo da se na samu sanaciju čekalo puna tri desetljeća. U periodu kada je bilo aktivno, odloženo je oko 178 tisuća tona komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada. Prema projektu, sada će se na zapadnom dijelu, duž ruba tijela otpada izvest će se temeljni brtveni sustav s obodnim nasipom, a po površini će se izvesti prekriveni brtveni sloj koji će onemogućiti ulazak oborinskih voda u tijelo odlagališta. Pravilom izvedbom pokrovnog brtvenog sustava onemogućit će se ulazak površinskih i oborinskih voda u otpad, a samim tim će se nastajanje onečišćenih procjednih voda svesti na minimum. Osnovni princip sanacije provodit će se na način da se u dijelu odlagališta na kojem se nalazi postojeći otpad, unutar granice zahvata, dio postojećeg otpada presloži prema projektiranim kotama, a na njega će se odložiti skupljeni otpad koji je razbacan oko postojećeg tijela otpada. Na zapadnom dijelu duž ruba tijela otpada postavit će se temeljni brtveni sustav s obodnim nasipom. Time će se zaostale procjedne vode prikupiti i na kontrolirani način odvesti do bazena procjednih voda. Također, izvest će se sustav odvodnje procjednih voda, završno prekrivanje, sustav odvodnje oborinskih voda i otplinjavanje odlagališta prostora.

Atraktivnije za život

-Dugo smo čekali kako bismo ovo odlagalište doveli u stanje u kakvom bi ono trebalo biti prema pravilima struke. Ono je već godinama zatvoreno, no ne i sanirano. Projekt je to na kojem radimo već dugo, no sama obrada dokumentacije, ali i žalbe su nam oduzele dosta vremena. Radovi su sada u punom zamahu i nadamo se da će na kraju sve biti u redu. Cilj projekta je pravilna sanacija i trajno zatvaranje ovog odlagališta neopasnog otpada što će rezultirati sprječavanjem daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. To je jedan krasan komad zemlje unutar šumskog područja koji je smješten vrlo blizu Bjelovara. Stoga realizacija ovog projekta ne ide u korist samo žiteljima Grginca i općine Veliko Trojstvo, već bjelovarskih prigradskih naselja kao što su Trojstveni Markovac ili Letičani. U konačnici, općina Veliko Trojstvo će postati atraktivnija za život mladim obiteljima iako moram istaknuti kako je vrlo atraktivna već i danas – kazao je načelnik Općine Veliko Trojstvo Ivan Kovačić.