Pruga od Sv. Ivana Žabno do Gradeca, koja bi putovanje vlakom od Bjelovara do Zagreba trebala skratiti na sat vremena, prema najnovijim informacijama iz HŽ Infrastrukture, tvrtke-investitora, trebala bi biti puštena u promet u prosincu ove godine. Na internom tehničkom pregledu, poručuju iz te tvrtke, zaključeno je da nema uvjetnih primjedbi i da se može pokrenuti postupak sazivanja tehničkog pregleda od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
– Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole predan je u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja te HŽ Infrastruktura očekuje datum početka tehničkog pregleda. Nakon dobivanja datuma početka tehničkog pregleda slijedi ishođenje uporabne dozvole. Sve dozvole, uključujući i onu Agencije za sigurnost željezničkog prometa očekujemo do rujna, a puštanje pruge u promet u prosincu ove godine – odgovorili su u petak na naš upit.
U internom pregledu uočeni nedostaci
Podsjetimo, spomenuta dionica trebala je biti otvorena još u prosincu prošle godine, no nakon internog pregleda zaključeno je da postoje nedostaci koji se moraju otkloniti kako bi se moglo profunkcionirati kako treba.
Jednom kada se pruga Sv. Ivan Žabno – Gradec pusti u promet, ostvarit će se višedesetljetni san Bjelovarčana. Naime, Bjelovarčani do metropole vlakom trenutno putuju gotovo dva sata i to ne samo zbog skretanja prema Križevcima, nego i zbog radova na izgradnji drugog kolosijeka Dugo Selo – Križevci. Usto, direktne linije prilično su prorijeđene pa se broj putnika vlakom uvelike umanjen. Nova pruga tako bi, osim velike uštede u vremenu putovanja, trebala donijeti i veći broj linija, dakle mnogo bolju prometnu povezanost središta Bjelovarsko-bilogorske županije s glavnim gradom Hrvatske.
Potreba skraćivanja “neprirodnog” puta od Bjelovara do Zagreba preko dislociranih Križevaca prepoznata je, podsjetimo, još potkraj 80-ih godina prošlog stoljeća, a prvi konkretan potez povukla je Bjelovarsko-bilogorska županije sada već davne 1998. godine, osnivanjem Povjerenstva za izgradnju pruge na čijem je čelu bio današnji župan Damir Bajs.
Predgrađe Zagreba
– Rijetki su vjerovali da ćemo uspjeti, unatoč našim brojnim aktivnostima i silnim naporima. Krenuli smo s idejnim rješenjem, a podsjetit ću i na činjenicu da je Županija platila troškove izdavanja građevinske dozvole – prisjetio se svojedobno župan Bajs. Bez obzira na kašnjenje, svakako vrijedi napomenuti i da je pruga Sv. Ivan Žabno – Gradec prva pruga u Hrvatskoj koja se počela graditi nakon 50-ogodišnje stanke.
Što se tehničkih podataka tiče, nova pruga dugačka je 12,2 km od osi kolodvorske zgrade u Gradecu do osi kolodvorske zgrade u Svetom Ivanu Žabno. Predviđena je kao jednokolosječna, a u budućnosti i kao elektrificirana pruga, o čemu su se prilikom izrade projekta, definirali gabariti dionice pruge. Pruga je projektirana za brzinu 120 km/sat (s izuzetkom prvog luka iza željezničkog stajališta Gradec koji je projektiran za brzinu 100 km/sat) te za osovinsku masu od 22,5 t i 8 t/m.
Tri stajališta
Na pruzi se nalaze tri željeznička stajališta s nadstrešnicama – Lubena, Remetinec Križevački i Haganj. Izvedeni su i signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji u skladu sa zahtjevima za željezničke pruge od značaja za lokalni promet te rekonstruirani postojeći željeznički kolodvor Sveti Ivan Žabno. U oba kolodvora (Gradec i Sveti Ivan Žabno) rekonstruirane su i kolodvorske zgrade. Na trasi se nalaze tri nadvožnjaka, dva podvožnjaka i jedan most. U sklopu izgradnje pruge rekonstruirane su i tri ceste (državna, lokalna i županijska) u duljini od 1,3 kilometra, izgrađene su nove spojne i obilazne ceste, te poljski i šumski putevi u duljini od oko devet kilomtera, kao i tri parkirališta uz stajališta. Vrijednost projekta radova i nadzora izgradnje iznosi 32,4 milijuna eura. Projekt je sufinancirati iz fondova EU u iznosu od 85 posto, a Hrvatska sudjeluje s 15 posto sredstava.