Plaćati ili ne plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje pitanje je koji su si mnogi postavili prije sklapanja police bilo s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ili nekom od osiguravajućih kuća koje nude ovu uslugu. Naravno, svatko od nas bi volio znati da ga neće dočekati golemi troškovi u slučaju neke zdravstvene tegobe, no dodatni računi koji svaki mjesec stižu na naplatu većinu neće razveseliti. Upravo smo zato odlučili provjeriti kolike troškove mogu očekivati oni koji nemaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, a kojima će zatrebati neka zdravstvena usluga.

 Koliki su troškovi

-Prema zadnjim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti maksimalni iznos koji plaćaju pacijenti koji ne uplaćuju dopunsko osiguranje iznosi 2000 kuna. Riječ je o iznosu koji se odnosi na bolničko liječenje po jednoj fazi liječenja – pojašnjavaju iz Opće bolnice Bjelovar dodajući i cijene pojedinačnih pretraga koje plaćaju pacijenti koji nemaju uplaćeno dopunsko osiguranje. Takvi će pacijenti pregled specijaliste platiti 25 kuna, magnetsku rezonancu oko 140 kuna, magnetsku rezonancu s kontrastom 175 kuna. Ultrazvuk dojke stoji 50 kuna, rendgen pluća 43 kuna, rendgen abdomena 50 kuna, a rendgen sinusa 20 kuna, dok laboratorijska pretraga stoji 50 kuna.

Besplatno dopunsko

Ipak, dio pacijenata neće snositi troškove iako ne uplaćuju dopunsko zdravstveno osiguranje, a riječ je o onima koji imaju pravo na besplatno dopunsko osiguranje. Riječ je o pacijentima za čije se premije dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a sredstava osiguravaju iz državnog proračuna. Kako pojašnjavaju sa Zavoda za zdravstveno osiguranje, prema članku 14. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju pravo na besplatno dopunsko osiguranje imaju osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100 posto oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi. Također, besplatno dopunsko imaju i osigurane osobe darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja, kao i osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene). U istu skupinu se ubrajaju i osigurane osobe redoviti učenike i studenti stariji od 18 godina, kao i osigurane osobe čiji prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos utvrđen člankom 14.b spoemnutog Zakona. Riječ je osiguranima osobama čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 45,59 posto proračunske osnovice. To u ovom trenutku iznosi 1.516,32 kuna (prihodovni cenzus), a za osiguranike – samce ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31 posto proračunske osnovice tj. 1.939,39 kuna.

-Na području Bjelovarsko-bilogorske županije trenutno broj polica dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret sredstava državnog proračuna RH iznosi 29.968, a broj polica koje osigurane osobe same plaćaju je 43.795 – otkrivaju iz Službe za odnose s javnošću HZZO-a.

Što pokriva dopunsko osiguranje?

Polica dopunskog zdravstveno osiguranja HZZO-a pokriva ukupan iznos sudjelovanja – participacije (20% cijene zdravstvene usluge) pri korištenju zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja:

-participaciju od 10 kuna za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu HZZO-a
-participaciju od 10 kuna za izdavanje lijeka po receptu
-participaciju od 25 kuna za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici
-participaciju od 25 kuna po danu za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući
-participaciju od 50 kuna za specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite
-participaciju od 50 kuna za ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala
-participacije od 100 kuna po danu za troškove bolničke zdravstvene zaštite
-participacije od 500 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina
-participacije od 1000 kuna za dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti
-liječenje u drugim državama članicama i trećim državama sukladno propisima Europske unije, međunarodnom ugovoru, Direktivi 2011/24/EU, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i općem aktu HZZO-a, ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno